Zuidwest-Nederland start ROAZ Regie Centrum (RRC) voor zorgprofessionals

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

Dagelijks updates ontvangen over de drukte in de keten? Meld je alvast aan via deze link (Siilo) of scan de QR-code.

Aanmelden Sillo-app

Als u nog geen gebruiker bent van de Sillo-app:

o  Download de Siilo-app m.b.v. bovenstaande QR-code

o   Registreer

o   Scan QR-code nogmaals om toegang te krijgen tot RRC

Als u al gebruiker bent van de Sillo-app kunt u met de QR-code een verzoek indienen om toegelaten te worden tot de RRC-groep.

Aanleiding

De zorgcontinuïteit staat in ons hele land onder druk. Om deze reden heeft minister Hugo de Jonge per 26 november fase 2d afgekondigd van het landelijke Opschalingsplan COVID-19.  De opschaling in de ziekenhuizen op IC en in de kliniek is tot nu toe volgens plan gelukt, hand in hand met afschaling van niet-kritiek planbare zorg (U4 en U5). Voor enkele ziekenhuizen in onze regio komt nu ook de continuïteit van de kritiek planbare zorg (U3) in het gedrang, zorg die binnen 6 weken plaats moet vinden. Om zoveel mogelijk zorg door te kunnen laten gaan, wordt gewerkt aan een optimale instroom richting de acute zorg en doorstroom van patiënten vanuit de ziekenhuizen naar huis, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen. In de keten worden hiervoor allerlei maatregelen ingezet. Alle maatregelen samen hebben tot doel zo goed mogelijk voorbereid te zijn op fase 3 (code zwart), of nog beter: fase 3 te voorkomen.

ROAZ Regie Centrum (RRC) voor zorgprofessionals

In dat kader wordt momenteel voor de subregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid een ROAZ Regie Centrum (voorheen ZCCP) voorbereid. Het RRC is bedoeld om in deze fase operationeel te ondersteunen richting zorgprofessionals. Met name pre-hospitaal worden door huisartsen en ambulancediensten diverse knelpunten ervaren qua insturen naar ziekenhuizen en VVT. Het RRC kan adviseren in de keten, draagt bij door een operationeel beeld te delen en kan zo nodig regionale coördinatie op de instroom verrichten. Vrijdag 10 december jl. is in het ST ROAZ akkoord gegeven voor verdere uitwerking en livegang in pilotvorm. Daarbij is afgewogen of we dit moeten doen in het licht van de dalende/stabiliserende aantallen opnames. Het ST ROAZ vindt het juist nu een goed moment om live te gaan, te oefenen en te optimaliseren. Juist nu doe je ervaring op en als de situatie verandert heb je een aantal processen staan en zijn medewerkers ingewerkt. Uiteraard worden de processen ook nadrukkelijk geëvalueerd en wordt aan zorgprofessionals gevraagd of het aansluit bij de behoefte. De officiële evaluatie wordt later op diverse tafels besproken. Gekozen is de naam Zorgcoördinatiecentrum Pandemie (ZZCP) te vervangen voor ROAZ Regie Centrum (RRC). Mocht het succesvol worden en na de crisis in welke vorm dan ook een vervolg krijgen, dan is het handig als er in naamgeving niet gerefereerd wordt aan een pandemie.

Sfeerbeeld voor zorgprofessionals

Het ROAZ Regie Centrum communiceert dagelijks een sfeerbeeld over de doorstroom van de druk en eventuele knelpunten in de keten. Het sfeerbeeld is bedoeld voor zorgprofessionals zoals huisartsen, ambulancepersoneel en andere zorgprofessionals. Deze korte berichten worden via de Siilo app gedeeld.

Als je je aanmeldt ontvang je dagelijks een goed overzicht van de drukte in de zorgketen in de regio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Het RRC maakt gebruik van bestaande systemen die al voor monitoring worden ingezet, maar niet eerder aan elkaar gekoppeld waren. Het RRC combineert de output van die systemen tot een beeld van de regio. In eerste instantie één bericht per dag. Afhankelijk van de situatie in de regio wordt gekeken naar andere frequenties.

Let op: het dagbericht is bedoeld om jullie te informeren. De Siilo-groep waar het bericht in wordt verstuurd, is nadrukkelijk niet bedoeld voor reacties of discussies.

Waarvoor kun je RRC contacten?

Het RRC is in oprichting. We starten met het ophalen en terugkoppelen van het dagelijkse sfeerbeeld. Na verloop van tijd kun je het RRC als zorgprofessional contacten als je vastloopt in je eigen proces. Bijvoorbeeld een huisarts zoekt een SEH of VVT-plek of ambulancebemanning of MKA-centralist loopt tegen capaciteitsproblemen op de SEH aan. Het RRC kan je dan verder op weg helpen.

Voor reacties of vragen kun je terecht op 088-1800660 of via de mail naar info@rrc-zwn.nl.

Download hier de afbeelding/visual in pdf.

gepubliceerd op: 15 december 2021