Hoge druk op de zorg: Fase 2d formeel vastgesteld

De toename van het aantal coronabesmettingen zorgt voor extra druk in de zorg. Nooit eerder waren de besmettingscijfers zo hoog en ook de instroom van COVID-patiënten in de hele zorgketen blijft stijgen. De prognoses laten zien dat de stijging voorlopig aanhoudt. Als het aantal coronabesmettingen en daarmee de toenemende druk niet snel daalt komt continuïteit van de kritiek planbare en (semi) acute zorg steeds verder in de knel.

De ROAZ-voorzitters, verenigd in het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) hebben onlangs geconstateerd dat de huidige situatie in de zorg past bij Fase 2d uit het ‘Opschalingsplan COVID-19’. En inmiddels is Fase 2d formeel vastgesteld door de minister van VWS.

Afschalen reguliere zorg, extra COVID-capaciteit

Fase 2d betekent dat in het hele land de zorgcontinuïteit in gevaar is. Dit is het geval als meerdere ROAZ-regio’s in ons land aangeven dat zij de kritiek planbare zorg niet meer volledig kunnen waarborgen en de toegang tot de (semi-)acute zorg in gevaar komt. Alle ziekenhuizen schalen de reguliere planbare zorg af en, indien nodig en medisch aanvaardbaar, ook de kritiek planbare zorg. Poliklinieken worden afgeschaald als dit personeel oplevert dat elders ingezet kan worden. De IC-capaciteit wordt landelijk opgeschaald naar in eerste instantie een capaciteit van 1.150 IC-bedden. Er is een landelijke spreiding van patiënten (kliniek en IC) en indien mogelijk wordt er internationaal samengewerkt om patiënten naar Duitsland te verplaatsen.

De zorgaanbieders in de hele zorgketen zetten zich in om de uitstroom te bevorderen, de instroom te verminderen en zoveel mogelijk interne maatregelen te treffen.

Alles bij elkaar doen we er alles aan om een eventuele Fase 3 te voorkomen.

gepubliceerd op: 1 december 2021