Regionaal COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland

Categorie: Regionaal

Het is van groot belang om inzicht te hebben op de druk van COVID-19 patiënten in de gehele zorgketen in de regio Zuidwest-Nederland. Deze is ook bepalend voor de continuïteit van reguliere zorg. Vandaar dat het ROAZ sinds eind juni in samenwerking met andere ketenpartijen, waaronder de drie veiligheidsregio in Zuidwest-Nederland, een wekelijks dashboard opmaakt waarin het regionale beeld van de zorgketen getoond wordt. Het dashboard geeft een beeld van regio Zuidwest-Nederland en probeert waar mogelijk een uitsplitsing te maken voor de drie sub regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid, met zowel getallen als tekstuele toelichtingen.

Dit dashboard geeft de zorginstellingen in ROAZ-verband, naast inzicht, de mogelijkheid om vroegtijdig signalen op te vangen en hier proactief op (sub)regionaal niveau op te sturen. Het dashboard is bestemd voor alle ketenpartners die werkzaam of betrokken zijn in de  acute zorg van regio Zuidwest-Nederland.  

Door inzet van verschillende ketenpartners voor de acute en niet acute zorg in regio Zuidwest-Nederland is het mogelijk dat dit dashboard tot stand komt. In het dashboard maken we namelijk gebruik van verschillende databronnen om te komen tot een totaalbeeld van de COVID-19-zorgketen. Denk bijvoorbeeld aan informatie afkomstig van de GGD-en, huisartsen, regionale ambulance voorzieningen, ziekenhuizen, Landelijk en Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding, verpleeg en verzorging  en  informatie afkomstig van het landelijk dashboard coronavirus.

Wij bedanken graag alle ketenpartners zeer hartelijk voor hun inzet en het aanleveren van gegevens. Naast alle inzet van de ketenpartners maken we graag van de gelegenheid gebruik ook de collega’s van de veiligheidsregio’s en het ROAZ  te bedanken voor hun inspanning en de betrokkenheid bij deze ontwikkeling.  

Dashboard

Een pdf van het dashboard kunt u hier openen.

Vragen over het COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland ontvangen wij graag via roaz@erasmusmc.nl

Carien Eijkman, projectleider informatiemanagement beheersorganisatie ROAZ Zuidwest-Nederland

gepubliceerd op: 1 oktober 2020