Presentatie informatiebijeenkomst renovatie Haringvlietburg-Heinenoordtunnel

Categorie: Regionaal

In 2023 staat een ingrijpende renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het grootschalige onderhoud dat de komende jaren aan het wegennet uitgevoerd wordt. De werkzaamheden hebben forse impact op de bereikbaarheid, met ook verstrekkende gevolgen voor de zorg. De werkzaamheden hebben in meer of mindere mate impact in Zeeland, Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en West-Brabant.

Het ROAZ Zuidwest-Nederland en Netwerk Acute Zorg Brabant hebben in overleg met Rijkswaterstaat en de GHOR een zogenaamd ‘doelgroepenoverleg Zorg’ in het leven geroepen. Hierin zijn alle zorgsectoren vertegenwoordigd. In dit overleg worden maatregelen afgesproken om tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorgketen en de continuïteit van zorg te waarborgen.

Op 1 december 2022 is een informatiebijeenkomst geweest, de presentatie van die dag kunt u hieronder inzien.

Vragen?

Ruud Houdijk is de contactpersoon met betrekking tot dit onderwerp, bereikbaar via mail ruud@itineris.nl.

gepubliceerd op: 15 december 2022