Opschalingsplan kindergeneeskunde voor de winterperiode

Ondersteuning door het Traumacentrum ZWN

De expertisegroep kindergeneeskunde wordt ondersteund door het Traumacentrum Zuidwest-Nederland bij de vormgeving van een opschalingsplan voor de winterperiode. Door de vele luchtweginfecties en jaarlijkse RS-ziektegolf is het winterseizoen elk jaar een bijzondere omstandigheid. Dankzij een goede onderlinge samenwerking tussen de ketenpartners in de regio is het tot op heden gelukt om de situatie te managen.

Door COVID-19 in 2020 extra personeelsuitval te verwachten

In 2020 – een bijzonder jaar – is daarenboven extra personeelsuitval door Covid-19 te verwachten. Vandaar dat de expertisegroep kindergeneeskunde, bestaande uit kinderartsen uit de regio, nu elke week bij elkaar komt in een plenaire sessie om afspraken over gezamenlijk operationeel optreden te maken. Op dit moment worden verschillende maatregelen, gericht op structurele en tijdelijke versterking, verkend. Het exploreren van opties om laagdrempelig overleg (bijvoorbeeld door meekijkconsulten) tussen de eerstelijnszorg en kinderartsen te intensiveren, is hier een voorbeeld van. Daarnaast worden noodscenario’s specifiek voor de kindergeneeskunde opgesteld om gedurende de piekperioden extra personeelscapaciteit vrij te spelen en elkaar regionaal te helpen.

Snel handelen mogelijk door nauwe samenwerking tussen de ketenpartners

Deze plannen zullen de basis vormen om samen tot een regionale aanpak te komen. De surveillance, dus inzicht in het aantal beschikbare bedden met bijbehorend personeel en voorzieningen in de regio, is erg belangrijk hiervoor. Vandaar dat de ziekenhuizen vier keer per dag de actuele status met de regionale beddencoördinatoren delen en we continu bezig zijn om de uitvraag waar mogelijk te versterken. Mocht een van de opschalingsfasen voor de kindergeneeskunde werkelijkheid worden, dan kan dankzij de nauwe samenwerking tussen de ketenpartners snel gehandeld worden!

gepubliceerd op: 5 november 2020