Opschalingsplan IC en kliniek

De afgelopen maanden hebben de ziekenhuizen hard gewerkt om zich voor te bereiden op een (toen nog) eventuele tweede golf. Dit in lijn met landelijke kaders en uitwerking voor de opschaling van de IC en kliniek waarover met VWS afspraken zijn gemaakt.

Goede verdeling in de regio

In de regio is daarbij gezocht naar een goede verdeling van de beddencapaciteit bij opschaling en een goede aansluiting van de druk op ziekenhuizen voor instroom, uitstroom en overplaatsing. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met de GHOR-bureaus in de regio (voor de caresector), de revalidatie-instellingen en ambulancediensten / MICU-organisaties. Tegelijkertijd is regionaal gezocht naar mogelijkheden om personeel anders in te zetten en, ondanks alle druk op de ziekenhuizen, te blijven opleiden en zelfs het aantal opleidingsplaatsen te vergroten.

Met het oog op de tweede golf

Met het oog op de tweede golf staat de zorg er in beginsel beter voor dan de eerste golf. Er is meer bekend over het virus, de behandeling en de gevolgen die dit heeft op het zorgsysteem. Tegelijkertijd zet de continuering van de reguliere zorg versneld druk op de maximale (opschalings)capaciteit van de ziekenhuizen.

De crisis trekt zijn eigen plan

Met een crisis die zich als vanzelfsprekend niet geheel houdt aan een vooraf geschreven plan is het daarmee de uitdaging voor de zorg om de individuele en regionale plannen zo goed mogelijk in te zetten om met elkaar de zorg in de regio te kunnen waarborgen.

gepubliceerd op: 29 september 2020