Nieuwe landelijke bestelportalen PBM’s

Sinds vorige week zijn veel zorginstellingen overgegaan op de eigen bestelportalen voor de aanschaf van landelijk ingekochte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Tot voorheen verliep dit altijd via het daarvoor ingerichte ROAZ ZWN distributiecentrum en de drie GHOR-bureaus in onze zorgregio voor de niet-acute zorgpartners. Nu kunnen ziekenhuizen en ambulancediensten rechtstreeks via QRS bestellen en alle andere zorginstellingen via Mediq. Deze twee partijen werken nauw samen met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Deze nieuwe landelijke aanpak is vastgesteld door het kabinet. Langzaam maar zeker kan er zo toegewerkt worden naar een genormaliseerd bestelproces. Voor wat betreft de leveringen door Mediq denken we vanuit onze regio mee met een allocatiemodel, we hopen dat dit zo model spoedig operationeel zal zijn.

DISTRIBUTIE PBM’S ZWN

In de zorgregio Zuidwest-Nederland streven we naar een eerlijke verdeling van de schaarse PBM’s en tot op heden lukt dat goed. Dit doen we door regie te houden waar dat wenselijk is bij schaarste en in veelvoudig overleg met de leveranciers en landelijke partijen. In nauwe samenwerking met de drie GHOR-bureaus in onze regio, die zich buigen over de fijndistributie, wordt er zo een gebalanceerd PBM-uitgiftesysteem in de lucht gehouden.

VOOR NOODGEVALLEN

Het ROAZ ZWN houdt ook voor de zorgregio een regionale noodvoorraad aan waarmee we (on)voorziene tekorten kunnen opvangen bij onze zorginstellingen. Doordat alle zorginstellingen goed inzicht geven in hun voorraad en dagelijks verbruik kunnen we op tijd anticiperen op PBM-behoeften. Deze regionaal noodvoorraad houden we zo klein als nodig, maar zo groot als noodzakelijk om een ‘dip’ in de toevoer van PBM’s aan onze instellingen voor langere tijd op te kunnen vangen. Wanneer er dus geen PBM’s via de gebruikelijke leveranciers geleverd kunnen worden, is er altijd nog een regionale noodvoorraad. Zo helpen we elkaar!

gepubliceerd op: 30 april 2020