Monitoring zorgcontinuïteit ZWN gaat digitaal en wordt real-time

Sinds 2017 wordt tijdens regionale problemen met de zorgcontinuïteit de situatie in de zorginstellingen (ziekenhuizen, RAV’s en huisartsenposten) de gevolgen en de maatregelen in de zorginstellingen door het Traumacentrum Zuidwest-Nederland uitgevraagd. Dit levert veel inzicht op over de situatie en de problemen in de regio. De informatie verandert echter snel. De afgelopen periode is hard gewerkt aan het digitaliseren en aanpassen van de uitvraag zodat deze niet alleen real-time wordt, maar ook meteen inzichtelijk is voor de ketenpartners via een dashboard.

Tijdens winterperiodes, of zoals nu, tijdens de COVID-piek, is veelvuldig aan de zorginstellingen van ROAZ-regio gevraagd om de situatie in hun organisatie te duiden. Dit gebeurde via een vragenlijst die de zorginstellingen, in sommige gevallen dagelijks, moesten aanleveren. Deze informatie werd gebruikt door de beheersorganisatie en voor de regionale situatierapporten over de zorgcontinuïteit.

DE NOODZAAK VAN REAL-TIME MONITORING

De aanpak via papieren vragenlijsten leverde echter ook beperkingen op. De informatie veranderde snel, mailingen naar individuele medewerkers kruisten vrije dagen en het invullen moest elke keer opnieuw gebeuren. Dat leverde niet alleen voor alle partijen veel werkdruk op, maar bovenal werd duidelijk dat als kritische informatie niet real-time beschikbaar is, je als organisatie slechts met tijdvertraging kan reageren. De afgelopen periode is de ontwikkeling van een app voor de uitvraag van de zorgcontinuïteit mede door de COVID-periode in een stroomversnelling gekomen. Uitgangspunt is dat we het makkelijker en eenvoudiger willen maken en informatie zo veel mogelijk voor de zorginstellingen onderling ook bruikbaar is. Daarom is de uitvraag gedigitaliseerd en binnenkort real-time inzichtelijk voor de ketenpartners via een eenvoudige en duidelijk gestructureerde visualisering van de informatie via een dashboard.

TESTEN EN PLANNING

Op dit moment en de komende periode zijn we de uitvraag en het dashboard met enkele ketenpartners aan het testen. Daarna wordt het systeem aan de regio beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de ervaringen van komende weken wordt bepaald op welke datum we ‘live’ gaan en iedereen, als dit door ons gevraagd wordt, de informatie via de app kan gaan invullen. Het streven van het Traumacentrum ZWN is om dit aan het begin van de zomervakantie beschikbaar te hebben.

VERVOLG

De app zal verder doorontwikkeld worden met nieuwe functionaliteiten. Zo zou het mooi zijn als regionale afspraken over op- en afschaling in de app een plek kunnen krijgen en aansluit op lopende trajecten en op trajecten die tijdens de eerste COVID-piek hebben gelopen. De doorontwikkeling is daarmee vooral iets wat samen met de regio opgepakt zal worden. Naast de digitalisering van de uitvraag wordt op dit moment uitgewerkt hoe de betrouwbaarheid en validiteit van de uitvraag kan worden onderzocht. Dit zal naar verwachting eind dit jaar worden opgepakt zodat daarmee de kwaliteit van de uitvraag verder kan worden verbeterd.

gepubliceerd op: 16 juli 2020