Minder administratieve handelingen en sneller de juiste zorg voor acute patiënt

Categorie: Programma Zorgcoördinatie

De vernieuwde digitale informatieoverdracht van Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) naar de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) is klaar voor regiobrede uitrol.

Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC gebruiken deze overdracht sinds het najaar van 2021. Met deze overdracht hoeven zorgverleners minder administratieve handelingen uit te voeren waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. Onder leiding van regionale projectleiders van het ROAZ Zuidwest-Nederland en RijnmondNet en met ondersteuning vanuit het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’, werden verschillende ideeën omgezet naar praktische oplossingen. De betrokken partijen werkten hard aan de definiëring van zorgprocessen en werkafspraken samen met de SEH’s en RAV’s uit de hele regio. Daarbij hebben ze de techniek gerealiseerd in samenwerking met hun leveranciers. Deze techniek is nu klaar voor regiobrede uitrol.

Ook Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is in samenwerking met het Erasmus MC en het Albert Schweitzer ziekenhuis bezig met deze vernieuwde digitale informatieoverdracht, evenals het Adrz in samenwerking met het Witte Kruis. De uitrol hiervan zal na de afronding van deze projecten plaatsvinden.

Ook zo benieuwd naar de impact van de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH? Lees hier de praktijkervaring van één van de zorgverleners.

 “We zijn met een heel mooi en vernieuwend project bezig, waarin je de patiëntenzorg ook gewoon een stuk beter maakt”

SEH-verpleegkundige Karin Djermor – Maasstad Ziekenhuis

Karin Djermor werkt al 44 jaar in het Maasstad Ziekenhuis. Zij is voormalig SEH-verpleegkundige en sinds een jaar is zij kwaliteitsfunctionaris. Ze vertelt vanuit het perspectief van de SEH-verpleegkundige over de nieuwe digitale informatieoverdracht. “Voor ons is dit een innovatieve en prettige werkwijze. Nu kunnen de ambulanceverpleegkundigen de patiënten al aanmelden als ze bij hen in huis of in de straat staan. Het is echt ideaal dat ze de melding kunnen koppelen aan patiënten die hier in ons ziekenhuis al bekend zijn. Als verpleegkundige kun je je dan al inlezen voordat de patiënt komt. Zo kun je de vitale parameters lezen, de verwijsreden, de naam, leeftijd, geslacht en of ze al medicatie hebben gegeven in de ambulance. Ja, dat werkt fantastisch.”

Karin plaats nog wel een kanttekening. “Omdat de werkwijze nog relatief nieuw is, moeten we er aan de kant van de ambulance en de SEH nog aan wennen. Want je bent jarenlang gewend om op een bepaalde manier te werken en patiënten aan te melden. Nu moet je met een hele grote groep mensen met een nieuwe manier van werken aan de slag. Dat vergt nog wat tijd.”

De vernieuwde overdracht heeft volgens Karin niet alleen positieve impact op de werkwijze van de ambulance en SEH, maar ook op de patiënt. “In het begin vond ik het nog wel even spannend, maar ik zie nu dat we met een heel mooi en vernieuwend project bezig zijn. Een project waarin je de patiëntenzorg ook een stuk beter maakt, omdat sneller de juiste zorg wordt ontvangen. Dit is zo’n mooi stukje innovatie, daar ben ik echt trots op.”

Ook aan de slag?

Wilt u ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg? Neem dan contact op met info@metspoedbeschikbaar.nl.

gepubliceerd op: 17 maart 2022