LPZ Capaciteitsdashboard geboortezorg helpt zorgverleners

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

In de regio zuidwest Nederland heeft de geboortezorg een vernieuwd capaciteitsdashboard in gebruik genomen. In dit dashboard wordt inzichtelijk gemaakt wat de beddencapaciteit op de verlos- en verblijfkamers en de neonatologie afdelingen van de ziekenhuizen in de regio is. Het dashboard is direct gekoppeld aan het ziekenhuisinformatiesysteem, waardoor realtime informatie beschikbaar is.

In de regio werd al gewerkt met een dashboard dat handmatig ingevuld moest worden. Door alle ontwikkelingen rondom COVID-19 maar ook de zomerdrukte, personeelstekorten en het RS-virus, was er grote behoefte aan een dashboard dat automatisch bijgewerkt wordt.  

Het dashboard is niet alleen voor de afdelingen in de ziekenhuizen bedoeld, maar vooral ook voor de verloskundigen. De verloskundigen kunnen via hun mobile device zien of het voorkeurs ziekenhuis of geboortecentrum van de bevallende vrouw beschikbaar is of dat ze de 2e of 3e keuze moeten bellen. In één oogopslag zien zij waar plek is voor de client om te bevallen. Dit levert voor de verloskundige tijdwinst op en meer duidelijkheid en rust voor de client.

Alle 10 ziekenhuizen en het Geboortecentrum Sophia in de ROAZ regio Zuidwest-Nederland zijn aangesloten op dit LPZ dashboard. Deze regio is als eerste met het geboortezorg dashboard gestart. Het dashboard maakt onderdeel uit van het LPZ dashboard dat vanuit de LNAZ wordt gefaciliteerd en waarop o.a. ook de COVID-19-beddencapaciteit en de SEH-capaciteit inzichtelijk wordt gemaakt. Voor meer informatie hierover: Landelijk Platform Zorgcoördinatie (lnaz.nl)

Voorbeeld van het dashboard:

Uitzending op het NOS Journaal van woensdag 29 september 2021 terugkijken?

Kijk hier de uitzending terug, vanaf 2:01

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het LPZ dashboard geboortezorg contact op met projectleider Hiske Ernst-Smelt via capaciteit.geboortezorg of met Iris Keessen.

gepubliceerd op: 4 oktober 2021