Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan het Zorginstituut

Categorie: Landelijk

De afgelopen jaren is er door elf partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN) in nauwe samenspraak gewerkt aan het opstellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Op 19 april 2019 is door deze partijen het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan het Zorginstituut.

Het doel van dit Kwaliteitskader Spoedzorgketen is om de kwaliteit in de spoedzorgketen voor de patiënt (verder) te verbeteren. Het kwaliteitskader richt zich op de acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg. Het beschrijft zowel bestaande als nieuwe landelijke normen en richtlijnen en doet aanbevelingen om de kwaliteit van de spoedzorgketen te bevorderen. Het kwaliteitskader fungeert als een inhoudelijk landelijk kader op basis waarvan lokale en regionale samenwerking georganiseerd kan worden.

In dit Kwaliteitskader Spoedzorgketen (inclusief onderhoudsplan) zijn ten opzichte van de versie van begin 2018 een aantal wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd, die zijn aangedragen vanuit partijen. Partijen hebben, met uitzondering van twee normen, overeenstemming over het gehele Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Ook bestaat overeenstemming over een gezamenlijk implementatieplan.  Aan een patiëntenversie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen wordt onder aanvoering van Patiëntenfederatie Nederland gewerkt. Partijen zullen op zijn vroegst in 2023 komen met een (integrale) herziening van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

Regio Zuidwest-Nederland is onlangs gestart met het uitvoeren van de nulmeting om inzicht te verkrijgen in de stand van zaken in de regio betreffende de minimale vereisten en aanbevelingen van de kwaliteit van de spoedzorgketen zoals in het landelijk Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carien Eijkman.

gepubliceerd op: 23 april 2019