Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Categorie: Landelijk

In de nieuwsbrief van juli jl. las u dat huisartsenposten, regionale ambulance voorzieningen, spoedeisende hulpen en ziekenhuizen in regio Zuidwest-Nederland aan de slag zijn gegaan met het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Als eerste stap hebben alle ketenpartners inzicht verkregen in welke normen geïmplementeerd en welke gedeeltelijk of nog niet. Duidelijkheid voor zowel de individuele ketenpartner als voor het totaal van regio Zuidwest-Nederland. Ook zijn prioriteiten voorgedragen door de regio. Vertegenwoordigers van de ketenpartijen hebben vervolgens met elkaar deze prioriteiten geordend. Dit voorstel is voorgedragen door de regio en vastgesteld door het DB ROAZ in september 2019.

Implementatie van de geselecteerde nieuwe normen (implementatiedeadline < 1.5 jaar) en borging van bestaande normen vindt plaats in de regio. Onder verantwoordelijkheid van zowel de individuele ketenpartijen als in gezamenlijkheid. Normen die prioriteit hebben krijgen de aandacht binnen zowel bestaande werk-, project- of expertisegroepen als binnen het regieteam. Het regieteam bestaat uit vertegenwoordigers van alle ketenpartijen. Dit team heeft een belangrijke rol om met elkaar gezamenlijke acties in gang te zetten. Het gaat vooral om de normen die je alleen kunt behalen als je in gezamenlijkheid optrekt. Voor een aantal thema’s is door de regio de wens uitgesproken om landelijk aansluiting te vinden.

Ondanks dat er nog geen overeenstemming is over twee normen uit het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is de verwachting dat in november 2019 het definitieve kwaliteitskader wordt aangeboden aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Meer informatie leest u hier.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met onze adviseur.

gepubliceerd op: 28 oktober 2019