Kick-off bijeenkomst scenario-uitwerking grieppandemie

Categorie: Regionaal

In het kader van de regionale risicogerichte benadering is op 4 maart jl. een eerste kick-off bijeenkomst geweest met de GHOR en GGD-en in de regio ZWN voor het scenario grieppandemie. De aankomende maanden worden de scenario’s en de samenwerking in de keten in gezamenlijkheid verder uitgewerkt. Kijk hier voor meer informatie over risicogerichte benadering.

gepubliceerd op: 4 maart 2019