Het ROAZ Regioplan krijgt vorm

Categorie: Regionaal

In de maanden september en oktober vonden, onder begeleiding van het stafbureau ROAZ ZWN, in iedere zorgkantoorregio tactische werkgroepen acute zorg plaats. De leden van deze werkgroepen bepaalden voor hun eigen regio prioritaire opgaven, mede op basis van het ROAZ Regiobeeld+. Deze opgaven zijn afgestemd op de opgaven in het Regioplan niet-acute zorg. Besluitvorming over deze prioritaire opgaven wordt op functioneel subregionaal niveau belegd waar mogelijk en op ROAZ-niveau waar noodzakelijk. 

Eerste concept uitwerkingen klaar

De subregionale werkgroepen zijn tot heden twee keer bij elkaar gekomen. Dit kalenderjaar komen de werkgroepen nog twee keer bij elkaar om het ROAZ Regioplan vorm te geven. Per zorgkantoorregio liggen nu de eerste concept uitwerkingen klaar. 

Rode draad

Vanuit het stafbureau van het ROAZ stellen we de rode draden over de subregio’s heen vast om de ambitie op ROAZ-regioniveau te formuleren. Hiervoor halen we tevens input op vanuit andere overlegtafels, waaronder de expertisegroepen van het ROAZ en de andere thema’s binnen Koers 2030. Vanuit het stafbureau van het ROAZ merken we dat de genoemde opgaven tussen de subregio’s en de expertisegroepen veelal overeenkomen. 

Abonneer op nieuwsflits ROAZ Regioplan regio Zuidwest-Nederland

Wilt u meer weten over de voortgang van het ROAZ Regioplan? Dat kan! Abonneer dan op de Nieuwsflits ROAZ Regioplan regio Zuidwest-Nederland. Stuur een mail naar stafbureau.tczwn@erasmusmc.nl o.v.v. ‘abonneren op nieuwsflits ROAZ Regioplan’.

Deze nieuwsflits omvat de recente ontwikkelingen van het ROAZ Regioplan en verschijnt tot het eind van jaar ongeveer vier keer. 

gepubliceerd op: 23 oktober 2023