Een kijkje achter de schermen op de Spoedeisende Hulp!

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

De koffie is net op als om 15 uur de Spoedeisende Hulp (SEH) verpleegkundigen van het Erasmus MC verplaatsen van de stafruimte naar de SEH-balie voor de overdracht. Door de coördinerend verpleegkundige wordt het SEH-Schipholbord in HiX geopend. Het was een drukke ochtend. De patiënten op het scherm worden één voor één doorgenomen. Met deze informatie op zak gaat de coördinerend verpleegkundige direct aan de slag. En één ding is zeker: hoe de dienst eruit gaat zien is altijd een verrassing, maar het zorgpersoneel staat klaar!

De puzzelstukjes

Ankie Kuiper en Emma Kuppens draaien deze avonddienst mee. Vanuit hun rol binnen het koploperproject in de regio van Met spoed beschikbaar wilden zij ervaren hoe het huidige werkproces van gegevensuitwisseling tussen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en SEH in praktijk in elkaar steekt. De RAV’s en ziekenhuizen hebben na een vliegende start grote stappen gezet binnen het koplopertraject. Door waardevolle input en praktische voorbeelden vanuit de ketenpartners is het huidige werkproces visueel in kaart gebracht. Voor Ankie en Emma vielen de puzzelstukjes perfect in elkaar door de werkprocessen met hun eigen ogen te zien.

Het digitale systeem

Dat blijkt al wanneer de coördinerend verpleegkundige de telefonisch verkregen informatie registreert in het SEH-registratiescherm. De demonstraties van ChipSoft in een testomgeving en de verhalen van zorgprofessionals zien zij nu in de praktijk terug. De medische termen vliegen je om de oren. Het klinkt als codetaal, maar de ambulance verpleegkundige, coördinerend verpleegkundige en medisch specialist begrijpen elkaar. De bekende patiënt wordt opgezocht in HiX, de klachten en verdenking worden in het tekstvak getypt. Tik, tik, tik, en de patiëntgegevens staan in het ‘aangemeld’ veld. Op het Schipholbord wordt tegelijkertijd gecontroleerd of een van de behandelkamers beschikbaar is voor de patiënt die onderweg is. Het zorgpersoneel wordt op de hoogte gebracht van de komst van de patiënt. Zodra de patiënt de SEH binnenkomt kan de patiënt digitaal op het Schipholbord versleept worden van het ‘aangemeld’ naar een ‘behandelkamer’ veld. De handelingen worden vliegensvlug door de coördinerend verpleegkundige uitgevoerd en zijn direct zichtbaar op grote beeldschermen die hetzelfde Schipholbord tonen. Door diverse icoontjes wordt onder andere inzichtelijk gemaakt of de patiënt door een arts en/of verpleegkundige is gezien. Het geeft een duidelijk overzicht voor het SEH-personeel.

Helicopterview

En dit overzicht is hard nodig op een SEH waar continu patiënten vanuit diverse stromen binnenkomen. “Soms is het een race tegen de klok”, vertelt de coördinerend verpleegkundige. “Dan wachten meerdere patiënten in de wachtkamer en rijdt er een ernstig trauma de ambulancesluis binnen waardoor het alle hens aan dek is.” De coördinerend verpleegkundigen zijn gelukkig getraind in het snel leggen van de puzzel. Op de SEH van het Erasmus MC wordt al gebruik gemaakt van een digitaal vooraankondigingscherm door de Ambulance. Tussen alle piepjes en belletjes door verlicht er opeens een scherm naast het SEH-Schipholbord. “Kijk hier zie je dat de ambulance onderweg is met een patiënt en over 10 minuten bij ons in de sluis staat”. De informatie wordt vervolgens overgetypt in HiX en de patiënt verschijnt weer in het ‘aangemeld’ veld. Zo kunnen de benodigde voorbereidingen voor de juiste behandeling in gang gezet worden.

Digitaal gegevens uitwisselen

Het mooie toekomstbeeld om de digitale vooraankondiging direct in HiX en overdracht direct van de ambulance naar SEH uit te wisselen komt steeds dichterbij. De betrokken acute ketenpartners binnen het koploperproject zijn samen met hun ICT-leveranciers hard aan de slag om de digitale koppeling te realiseren. Omdat het zorgproces leidend is en blijft in de verbetering van digitale gegevensuitwisseling was het meelopen op de SEH van grote meerwaarde en erg leerzaam. Met grote dank aan de SEH verpleegkundigen binnen het Erasmus MC die alle in en outs konden vertellen over de dagelijkse praktijk op de SEH!

gepubliceerd op: 1 juli 2021