De traumazorgketen van 2015-2018

Categorie: Regionaal

Tabellen 2, 3 en 4 laten per jaar zien waar de patiënt vandaan komt, wie de verwijzer is en welk vervoersmiddel is gebruikt .

Tussen 2015 en 2018 is het aantal patiënten dat wordt verwezen naar de SEH door een huisarts of via de huisartsenpost met 15% gestegen. De meeste patiënten worden direct vanaf plaats ongeval naar een SEH gebracht (71,2%; n= 7311 in 2018). In 51,3% (n=5269) van de ongevallen is de meldkamer de verwijzer, gevolgd door de HAP/huisarts met 36,6% (n=3727 in 2018).

In 2018 is 73,6% (n=7558) van de traumapatiënten per ambulance naar de SEH gebracht en 22,9% (n=2351) is met eigen vervoer op de SEH gekomen. In totaal is het Mobiel Medisch Team (helikopter- of grondinzet) 503 keer aanwezig geweest bij een melding, waarvan in 92,4% (n=465) van de inzetten de patiënt is vervoerd per ambulance en in 7,6% (n=38) per traumahelikopter.

SEH

In 2018 komen in de middag of avond de meeste traumapatiënten (resp. 34,5%; n=3540 en 36,6%; n=3760) op de SEH. Ongeveer 29,9% (n=3067) van de patiënten verblijft 2 tot 3 uur op de SEH. Daarna vertrekt 86% (n=8831) naar een algemene verpleegafdeling. Een kleine groep (4,5%; n=459) wordt eerst opgenomen op een Intensive Care (IC)-/High Care (HC)-/Medium Care (MC)-afdeling en 319 (3,1%) patiënten gaan direct na de SEH door naar de operatiekamer. In 649 (6,3%) gevallen wordt de patiënt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis en 11 (0,1%) patiënten overlijden op de SEH.

Opname

De meeste patiënten liggen tussen de 3 en 7 dagen opgenomen op een verpleegafdeling of IC/HC/MC (33,2%; n=3409). Het aantal patiënten dat langer dan twee weken is opgenomen is 727 (7,1%). Op een IC/HC/MC-afdeling heeft 5,1% (n=525) van de patiënten een opnameduur tussen de 2 en 7 dagen en 0,6% (n=62) ligt er langer dan twee weken.

Ontslag

Tabel 5 laat zien waar de traumapatiënten naar toe gaan na ontslag. Het aantal patiënten dat na ontslag naar de eigen woonomgeving terugkeert is tussen 2015 en 2018 met 8,6% gedaald. Ook in de ontslagbestemming ‘verpleeghuis’ is een daling te zien in deze periode, namelijk 32,8%. Tegelijkertijd is een stijging te zien in het aantal patiënten dat naar een revalidatiecentrum gaat na ziekenhuisopname. Deze daling en stijging is toe te schrijven aan een verandering in de registratie. Patiënten die worden ontslagen naar een verpleeghuis ter revalidatie vallen onder de categorie ‘revalidatiecentrum’.

gepubliceerd op: 8 oktober 2019