COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland geeft overzichtelijk beeld van de regionale situatie

Categorie: Regionaal

Het wekelijkse COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland geeft alle ketenpartners die werkzaam of betrokken zijn in de acute zorgketen, een overzichtelijk beeld van de regionale situatie omtrent COVID-19. Als het kan wordt in het dashboard een uitsplitsing gemaakt voor de drie subregio’s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid. Dit geldt voor zowel de getallen als de tekstuele toelichtingen.

Het dashboard is nog volop in ontwikkeling!

Zo zijn de afgelopen periode data van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) en diverse huisartsenposten (HAP’s) in het dashboard opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal ritten en de bestemming hiervan of het soort consulten bij de huisartsenposten. Al dan niet COVID-19 gerelateerd. Het regionale beeld op het dasboard is daarmee aangevuld met belangrijke informatie voor alle ketenpartners. Verbeterd zijn ook de gegevens die gaan over de aantallen overgeplaatste COVID-19 patiënten in de kliniek en op de IC. Tijdens de tweede COVID-19 golf is dit aantal in de regio Zuidwest-Nederland fors. Vandaar dat deze informatie niet kan ontbreken. Zowel het aantal overplaatsingen van het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) als die van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn inmiddels op het dashboard te zien.

Wekelijks beeld mogelijk gemaakt door inzet van alle betrokkenen

Alleen door de inzet van alle ketenpartners in de acute- en niet acute zorg in regio Zuidwest-Nederland is het mogelijk om met het projectteam informatiemanagement dit wekelijkse dasboard op te leveren. Het gezamenlijk van te voren bepalen welke indicatoren we opnemen in het dashboard, alsmede het op tijd aanleveren van de juiste gegevens zijn hierin van cruciaal belang. Naast het wekelijks opleveren van het dashboard werken de leden van het projectteam achter de schermen met enthousiasme en inzet aan de verdere ontwikkeling van het COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland.

Duiden van data is een belangrijk onderdeel

Het dashboard is en blijft mensenwerk! Data dien je altijd toe te lichten. Dit is de rol van het stafbureau van het ROAZ ZWN. Naast getallen en de visuele weergave in het dashboard, is er ook altijd een toelichting op de kwalitatieve gegevens.

Het dashboard helpt bij ondersteuning van de beeldvorming

Het COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland blijkt waardevol te zijn voor alle ketenpartners in ROAZ-verband. We horen en zien dat het dashboard wordt gebruikt bij veel verschillende overleggen op zowel sub regionaal als regionaal niveau ter ondersteuning van de beeldvorming.

Vragen en suggesties

Vragen en suggesties ontvangen wij graag via roaz@erasmusmc.nl.

Carien Eijkman, projectleider informatiemanagement beheersorganisatie ROAZ Zuidwest-Nederland

gepubliceerd op: 5 november 2020