Animatie crisisbeheersing griepepidemie

Categorie: Regionaal

Elk jaar gebeurt het weer: de griep. Als het meevalt blijven de gevolgen op regionale schaal beperkt maar dat is niet altijd het geval. Nauwe afstemming tussen de zorgpartners in de regio is dan noodzakelijk om de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg zo goed mogelijk te borgen. Het ROAZ Zuidwest-Nederland heeft hiervoor een (crisis)beheersorganisatie regionale zorgcontinuïteit.  Hoe de inzet van die organisatie in zijn werk gaat kunt u zien in deze animatie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter van der Spek en/of Roel Geene.

gepubliceerd op: 21 januari 2020