MT Mobiel Medisch Team

Datum: 9 oktober 2020
Tijd: 10:30 - 12:30
Soort: MT Mobiel Medisch Team
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Erasmus MC
Agenda: zet in mijn agenda

Het MT van het MMT komt maandelijks bijeen.