Expertisegroep Neurologie

Datum: 1 juni 2021
Tijd: 18:00 - 19:30
Soort: Expertisegroep Acute Neurologie
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: MS Teams
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Neurologie komt drie keer per jaar bijeen.