Expertisegroep Ambulancezorg in bijzondere omstandigheden

Datum: 8 december 2020
Tijd: 10:00 - 12:00
Soort: Expertisegroep Ambulancezorg
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: RAV Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, Papendrecht
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Ambulancezorg in b.o. komt 4x per jaar bijeen.