Expertisegroep Acute geboortezorg Rotterdam-Rijnmond

Datum: 31 januari 2019
Tijd: 17:30 - 19:30
Soort: Expertisegroep Acute geboortezorg Rotterdam-Rijnmond
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Erasmus MC
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Acute geboortezorg Rotterdam-Rijnmond komt 4x per jaar bijeen.