Privacy statement

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of omdat u zich inschrijft voor één van onze bijeenkomsten of de nieuwsbrief.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief of het organiseren van bijeenkomsten waar u zich voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn hieronder vermeld. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

  • NAW gegevens, bedrijfsgegevens, functie, (e-mail)adres en andere contactgegevens;
  • voor bijeenkomsten waarbij een maaltijd wordt verzorgd kan eveneens informatie over uw allergie of maaltijdvoorkeuren worden verwerkt.

De persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de personen belast met het versturen van de nieuwsbrief of het organiseren van de bijeenkomsten. Voor het organiseren van deze bijeenkomsten kan soms gebruik gemaakt worden van een extern bureau. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau heeft het Traumacentrum Zuidwest- Nederland hiermee afspraken gemaakt zodat uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG worden verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij zullen uw gegevens twaalf weken na de eventuele evaluatie van de bijeenkomst verwijderen, tenzij er een nieuwe vervolgbijeenkomst wordt gepland. In dat geval worden uw gegevens vier weken na de evaluatie van de laatste bijeenkomst vernietigd. Bij het aanmelden voor een bijeenkomst kan een andere bewaartermijn vermeld worden.

Beeldmateriaal
Persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal wordt door ons uitsluitend gebruikt nadat wij daar van u schriftelijke toestemming voor hebben ontvangen. In overleg met u bewaren wij dit beeldmateriaal voor de periode van maximaal één jaar.

Rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens het Traumacentrum Zuidwest-Nederland verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland behandelt uw verzoek binnen vier weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

Erasmus MC / Traumacentrum Zuidwest-Nederland, kamer BA-089

Postbus 2040

3000 CA Rotterdam

Vragen
Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op via stafbureau.tczwn@erasmusmc.nl

Wijzigingen
Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Het meest actuele privacy statement is te vinden op onze website. Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien het Traumacentrum Zuidwest-Nederland een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in onze nieuwsbrief.