Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

Sinds september is het ZCC weer geopend op de zaterdag- en zondagavonden. We zijn gestart met het onderzoek vanuit de Meldkamer Ambulance (MKA) om zorg af te buigen naar de huisartsenpost door te kijken naar waar er over- en onder triage plaatsvindt. We hebben in de eerste weekenden al een aantal mooie casussen kunnen behandelen. 

Een voorbeeldcasus

Er belt een vrouw dat ze gevallen is en dat haar enkel in een rare stand staat. De centralist vraagt haar uit in ProQa en hieruit komt een code ZCC/A2. De aannamecentralist houdt de melder onder de knop, belt de regiearts en overlegt of ze de melder warm mag doorverbinden. De melder wordt doorverbonden en de regiearts gaat in gesprek met de melder en gebruikt videobellen. Hieruit blijkt dat de enkel dik is maar niet in een duidelijk afwijkende stand staat. De regiearts vraagt of de patiënt met hulp kan opstaan en naar de HAP kan komen. De ambulance wordt van de rit afgehaald en kan naar een andere melding. In deze casus heeft dit een ambulance bespaard. 

Noodscenario

In de afgelopen weekenden hebben we helaas moeten besluiten het ZCC op afstand in te zetten omdat, er vanwege tekort aan personeel geen centralist voor het ZCC kon worden ingeroosterd. Dit is uiteraard absoluut niet wenselijk, daarom is er gewerkt aan een noodscenario om situaties zoals deze in de toekomst te voorkomen. Dit noodscenario houdt in, dat in het geval er geen extra centralist ingeroosterd kan worden op het ZCC, regieartsen en triagisten op de meldkamer zelf kunnen werken. De komende dagen wordt dit technisch ingeregeld door zowel HAP Rijnmond als de meldkamer, zodat we vanaf komend weekend als ZCC gewoon weer fysiek open kunnen.

Heb je vragen over de pilot?

Neem dan contact op met zzc.rr@erasmusmc.nl

U kunt het Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam Rijnmond hier vinden op LinkedIn.

gepubliceerd op: 4 oktober 2022