Whitepaper – Samenwerking in de acute zorg in reguliere en bijzondere situaties

Categorie: Regionaal

Op dit moment lopen in de Traumaregio Zuidwest-Nederland meerdere projecten gericht op het verbeteren van de samenwerking in de keten van de acute zorg tijdens reguliere en bijzondere omstandigheden.

Binnen de projecten wordt regelmatig gesproken over mogelijke procesondersteunende ICT-systemen. Denk hierbij aan het programma zorgcoördinatie (reguliere zorg) waarbinnen o.a. wordt gesproken over het systeem 2twnty4, of de nulmeting Netcentrisch Werken (crisissituaties) waarbij LCMS GZ als voorbeeld vanuit andere regio’s is aangehaald.

Het is gebleken dat het parallel lopen van deze projecten gericht op verschillende samenwerkingsfasen soms tot verwarring leidt. Ook worden de besproken werkwijzen (zorgcoördinatie, beheersing zorgcontinuïteit en Netcentrisch Werken) regelmatig verward met mogelijke ondersteunende ICT-systemen. Om hier enige duidelijkheid in te verschaffen heeft het Traumacentrum Zuidwest-Nederland een whitepaper over de verschillende projecten geschreven en de relaties die zij daarin zien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Geene.

gepubliceerd op: 11 juli 2019