Werkzaamheden Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug (grotendeels) afgerond 

Categorie: Landelijk, Regionaal

De renovaties voor de Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug in 2023 zijn grotendeels afgerond (met uitzondering van nacht-/weekendafsluitingen).  

Aan deze grootschalige renovatie ging een grote voorbereiding vooraf om te zorgen dat er zo min mogelijk overlast zou ontstaan, in het bijzonder voor de acute zorgketen. Scenario’s werden uitgedacht, afspraken gemaakt tijdens de diverse overleggen, een communicatiecampagne om mensen minder reisbewegingen te laten maken gelanceerd en er werd buiten de kaders gedacht, zoals het faciliteren van overnachtingsplekken voor zorgpersoneel.  

Hieronder volgen enkele voorbeelden van voorbereidende maatregelen; 

  1. Het inzetten van extra ambulances om de capaciteit te vergroten. 
  1. Het openstellen van de tweede tunnelbuis in de Heinenoordtunnel voor medische noodgevallen. 
  1. De inzet van een extra huisartsenpost (HAP) visiteauto om de medische respons te versterken. 
  1. Inzet extra verloskundigen in de regio’s Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard  

Eerste bevindingen 

Terugblikkend op de afgelopen periode bleek dat tijdens afsluiting van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel de files lang waren. Met name in de spitsuren. Met uitschieters van 3,5 uur file op de A16 bij een incident op deze weg. De SAR Heli is zes keer ingezet voor onder andere zorg neonatologie, tertiaire zorg en een myocard infarct. 

De eerste voorzichtige conclusie die kan worden getrokken, is dat alle maatregelen afdoende hebben geholpen om grote overlast of verkeersopstoppingen op de weg te voorkomen. De zorgcontinuïteit voor de acute keten is op geen enkel moment in het gedrang gekomen, dankzij de inzet van alle getroffen maatregelen. Zorgmedewerkers en patiënten (met name in de Hoekse Waard en op Goeree Overflakkee) hebben wel veel hinder ondervonden van de afsluitingen. 

Evaluatie  

Eind september vindt het doelgroepenoverleg Zorg plaats. In dit overleg, waar Rijkswaterstaat en de betrokken hulpdiensten van de twee ROAZ-regio’s aan deelnemen, wordt teruggeblikt op de afgelopen maanden. Wat ging er goed, maar ook: waar kunnen we nog verbeterslagen in maken? Deze lessons learned vormen de input voor de afsluitingen die bij Rijkswaterstaat de komende jaren gepland staan met (mogelijk) effect op de zorg.  

Nacht- en weekendafsluitingen 

In september is de Haringvlietbrug dicht van: 
•    vrijdag 8 september 22.00 uur tot maandag 11 september 05.00 uur; 
•    van maandag 4 tot en met dinsdag 19 september van maandag tot en met donderdag van 22.00 uur tot 05.00 uur de volgende ochtend. 

De Heinenoordtunnel is in september dicht van: 
•    vrijdag 22 september 22.00 uur tot maandag 25 september 05.00 uur richting Bergen op Zoom. 

Afsluitingen kunnen wijzigen, check daarom altijd de actuele planning op rws.nl/renovatieharingvlietbrug of rws.nl/renovatieheinenoordtunnel. Hier staan ook de afsluitingen voor de rest van het jaar en de voorlopig geplande afsluitingen voor 2024. 

gepubliceerd op: 5 september 2023