Wat doen het LCPS en RCPS?

Categorie: Landelijk, Regionaal

Wat doen het LCPS en RCPS?
Sinds 27 maart jl. is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) operationeel. Het LCPS houdt zich bezig met het coördineren van de landelijke spreiding van patiënten met COVID-19 over alle Nederlandse ziekenhuizen en aangewezen Duitse ziekenhuizen. Afstemming met het LCPS gebeurt door het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS). Het RCPS coördineert alle patiëntbewegingen van COVID-19 patiënten van en naar de ziekenhuizen in de eigen regio. Dit gaat om verplaatsingen binnen de regio, verplaatsingen die van buiten de regio naar binnen de regio gaan en terugplaatsingen. Verplaatsingen van binnen de regio naar buiten de regio, worden aangemeld bij het RCPS en doorgegeven aan het LCPS.

In de praktijk
Ziekenhuizen geven via zorg-capaciteit.nl en NICE door hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Het RCPS verzamelt al deze gegevens en na afstemming met de coördinatoren wordt bepaald hoeveel IC-plekken beschikbaar zijn voor overnames uit het hele land en wat er nodig is voor regionale overplaatsingen om zo de zorgzwaarte te spreiden. Het LCPS ontvangt 3 x daags van de RCPS’en in Nederland een overzicht met de beschikbare regionale capaciteiten en de totale capaciteit, voor zowel COVID-19 als NON-COVID plekken. Op deze manier heeft het RCPS enerzijds inzicht in de beschikbaarheid en bezetting in de regio en ontzorgt het anderzijds de ziekenhuizen door de operationele taken over te nemen.

gepubliceerd op: 9 april 2020