Wat betekent de omvangrijke renovatie van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug voor de acute zorg?

In 2023 wordt niet alleen de Heinenoordtunnel gerenoveerd en langdurig afgesloten, ook de Haringvlietbrug, die ongeveer 15 kilometer ten zuiden van de Heinenoordtunnel in de A29 ligt, wordt gerenoveerd en langdurig afgesloten. Voor de werkzaamheden gaat de brug van vrijdag 9 juni t/m vrijdag 28 juli dicht voor al het wegverkeer. Daarna is nog een aantal nachtafsluitingen nodig om de brug te testen. De werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel vinden plaats in diverse maanden in 2023 (nacht en weekendsluitingen, zie Planning renovatie A29 Heinenoordtunnel | Rijkswaterstaat)

Beide renovaties zullen leiden tot extreme verkeersdrukte in Zuidwest-Nederland.

De renovatie van de Haringvlietbrug en de afsluiting van de Heinenoordtunnel zorgen ook voor veel hinder voor het verkeer op de A29. De tunnel is een cruciale schakel voor Zuid-Holland, West-Brabant en Zeeland. Hoewel de langdurige afsluitingen niet gelijktijdig zijn en het streven is dat ze ook niet kortdurend tegelijkertijd dicht zijn heeft dit consequenties voor de acute zorg. Denk hierbij aan bereikbaarheid van zorgorganisaties voor medewerkers en patiënten, doorgang voor ambulancediensten én voor huisartsen en verloskundigen. Daarnaast moet ook nagedacht worden over de situatie indien er gelijktijdig een incident, ramp of crisis optreedt.

Op dit moment wordt in samenwerking met het stafbureau ROAZ ZWN, de drie GHOR bureaus uit de regio Zuidwest-Nederland (Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond), het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) en de GHOR Brabant Midden-West-Noord gekeken hoe we belangen van alle zorgpartijen het beste kunnen behartigen. Gezamenlijk kijken we hoe we de overlegstructuur met Rijkswaterstaat kunnen opzetten, in goede afstemming met al bestaande overlegtafels in het veiligheidsdomein. Daarbij streven we naar een  informatiesessie voor alle zorgpartners door Rijkswaterstaat en denken we aan het inrichten van een Zorgtafel waar we breed vanuit alle zorgpartijen met elkaar kunnen nadenken over de impact en maatregelen van deze ingrijpende infrastructurele projecten. In het AB ROAZ van 17 november van regio Zuidwest-Nederland en in het DB ROAZ van 17 November van Brabant wordt een notitie besproken met een voorstel voor het vervolgproces.

We houden u o.a. via deze nieuwsbrief op de hoogte.

gepubliceerd op: 31 oktober 2022