VWS-bezoek over het gebruik van LPZ

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

Eind juni heeft het stafbureau van het ROAZ Zuidwest-Nederland samen met het LNAZ een delegatie vanuit VWS ontvangen. Tijdens de bijeenkomst zijn de functionaliteiten van LPZ toegelicht en is live LPZ bekeken. Er is met name stilgestaan bij het gebruik van LPZ tijdens de COVID-crisis. Het RCPS heeft laten zien hoe zij inzicht in de beschikbare COVID-capaciteit hebben met behulp van LPZ.

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en Beatrixziekenhuis vertelden hoe zij, als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland, het voor elkaar hebben gekregen om de LCPS-uitvraag nagenoeg geautomatiseerd via LPZ aan te leveren. Hierbij was er ook aandacht voor de weg die als regio is afgelegd om deze mijlpaal te bereiken.

Waardering

VWS heeft haar waardering uitgesproken voor de manier waarop we binnen de regio met elkaar samenwerken. Afsluitend is er samen met LNAZ vooruitgekeken naar de potentie van LPZ. Hoewel de focus van LPZ de afgelopen maanden met name op de COVID-functionaliteit lag, ontstaat nu meer ruimte om LPZ breder te positioneren binnen het acute zorglandschap. De weg die we als regio zijn ingeslagen door meer ketenpartners te betrekken bij de uitrol van LPZ (o.a. de meldkamer, ambulancediensten, huisartsenposten, verloskundige praktijken en het Zorg Coördinatie Centrum) sluit hier uitstekend bij aan.

gepubliceerd op: 30 juni 2021