Q & A voor de zorg over de wegwerkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

Categorie: Regionaal

Verzie 23 januari 2023

Heeft u vragen met betrekking tot de gevolgen van de wegwerkzaamheden voor de gezondheidszorg, die niet in dit overzicht staan, mail deze dan naar roaz@erasmusmc.nl.

Overzicht onderwerpen

 1. Werkzaamheden
 2. Maatregelen voor bereikbaarheid
 3. Ontheffingen
 4. Tips voor maatregelen van individuele zorginstellingen/zorgaanbieders
 5. Gezamenlijke regionale maatregelen binnen de zorg
 6. Hulpmiddelen voor zorginstellingen

1.     Werkzaamheden

In welke periode vinden de werkzaamheden plaats?

De Haringvlietbrug is volledig voor alle verkeer gesloten van vrijdag 9 juni 22:00 uur
tot vrijdag 28 juli 23:00 uur, met mogelijk uitloop tot 4 augustus. Zie www.rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug voor de meest actuele informatie.

De Heinenoordtunnel is in beide richtingen voor regulier verkeer gesloten:

 • in de meivakantie 2023 van vrijdag 28 april 22.00 uur tot maandag 8 mei 05.00 uur.
 • in de zomer van 2023 van zaterdag 5 augustus 01.00 uur tot maandag 7 augustus 01.00 uur richting Bergen op Zoom en van maandag 7 augustus 01.00 uur tot vrijdag 1 september 05.00 uur in beide rijrichtingen.

Verder zijn er 10 weekend- en 7 nachtafsluitingen in 1 rijrichting. Zie voor alle data en meest actuele informatie https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a29-renovatie-eerste-heinenoordtunnel/planning-en-aanpak.

Tegelijk met de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel is op Goeree-Overflakkee de N59 tussen knooppunt Hellegatsplein en aansluiting Den Bommel (Schaapweg) afgesloten van 7 augustus t/m 28 augustus. Zie https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/n59-toekomst/ voor de meest actuele informatie.

2.     Maatregelen voor bereikbaarheid

Waar is info te vinden over de exacte uitbreidingen van OV-verbindingen (routes, frequenties)?

Door de Heinenoordtunnel komen er een intensieve extra busverbinding van busstation Heinenoord naar station Barendrecht, station Rotterdam Lombardijen en Rotterdam Zuidplein (in beide richtingen). Deze verbinding start om 5.00 uur en loopt door tot 1.00 uur. In de spits zijn er 15 bussen per richting per uur gepland. Zie verder https://www.connexxion.nl/nl/nieuws/renovatie-heinenoordtunnel.

Bij de Haringvlietbrug ondervinden de bestaande buslijnen juist hinder: https://www.connexxion.nl/nl/nieuws/grote-vertragingen-door-werkzaamheden-haringvlietbrug.

Komt er een pontverbinding ter vervanging van de Haringvlietbrug?

Het is 99% zeker dat er een veerpont komt voor fietsers/voetganger van het strandje bij Numansdorp (Hoeksche Waard) naar het strandje bij horecagelegenheid de Banaan (Ooltgensplaat/Goeree Overflakkee). De vaartijd is 15 tot 20 minuten, wat per richting één afvaart per 30 tot 40 minuten zou betekenen. Er wordt nog onderzocht of:

 • er in de spits een tweede veerpont kan varen
 • extra parkeergelegenheid wordt aangelegd
 • zorgpersoneel van tevoren een plek op de pont kan reserveren
 • zorginstellingen gezamenlijk personeel van de pont naar zorglocaties kunnen transporteren.

Komen er extra OV-verbindingen van/naar de pont bij de Haringvlietbrug?

Dit wordt nog onderzocht door Rijkswaterstaat en Zuid-Holland Bereikbaar.

3.     Ontheffingen

Wie kan er een ontheffing krijgen voor toegang tot de 2e tunnelbuis van de Heinenoordtunnel?

Voorrangsvoertuigen (met striping en blauwe zwaailichten) hebben sowieso toegang tot de 2e tunnelbuis, mits een rit urgent is, en hebben daarvoor geen ontheffing nodig. Dit betreft ambulances, visiteauto’s van de huisartsenpost, bloedtransport Sanquin, het orgaantransplantatieteam en de Officier van Dienst Geneeskundig. Verder worden ontheffingen verleend voor:

 • Verloskundigen uit de Hoeksche Waard die met een bevallende moeder op weg zijn naar het ziekenhuis
 • Medisch specialisten/OK-teams, calamiteitenfunctionarissen en medewerkers van de technische dienst van Maasstad, Ikazia en Erasmus MC, die wonen in de Hoeksche Waard, op Goeree Overflakkee of in West-Brabant en bereikbaarheidsdienst moeten draaien.
 • Medewerkers van de GGZ-crisisdienst van Antes die bereikbaarheidsdienst moeten draaien.

Deze ontheffingen mogen alleen worden gebruikt in spoedsituaties en niet voor regulier woon-werkverkeer.

Over eventuele ontheffingen voor huisartsenwaarnemers uit Rotterdam voor de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Zeeland wordt nog gesproken.

Wie krijgt ontheffing voor de parallelweg N59?

In ieder geval voorrangsvoertuigen van de hulpdiensten. Binnen de zorg betreft het in ieder geval ambulances, voertuigen van de huisartsenpost, bloedtransport Sanquin en orgaantransplantatieteam. Over ontheffingen voor andere zorgpartijen (zoals verloskundigen) wordt nog met RWS en de provincie gesproken. Inzet is dezelfde ontheffingen als voor de Heinenoordtunnel.

Worden ontheffingen gegeven voor de parallelweg N57 tijdens Concert at Sea?

Nee, deze parallelweg is tijdens het evenement voor iedereen toegankelijk.

Hoe kan een ontheffing worden aangevraagd?

Ontheffingen voor de Heinenoordtunnel worden centraal verzameld en collectief ingediend bij Rijkswaterstaat. Indienen kan via ruud@itineris.nl. Over het proces voor ontheffingen voor de parallelweg N59 worden nog afspraken gemaakt.

4.     Tips voor maatregelen van individuele zorginstellingen/zorgaanbieders

Welke maatregelen kan ik als zorginstelling/zorgaanbieder zelf treffen?

Het is primair aan elke zorginstelling/zorgaanbieder om zelf tijdens de wegwerkzaamheden zorg te dragen voor de continuïteit van zorg voor eigen cliënten en de bereikbaarheid voor eigen personeel. Per zorgpartij zal verschillen welke maatregelen nodig zijn, afhankelijk van de locatie en hoeveel cliënten en werknemers in de meest getroffen gebieden wonen. De regionale werkgroepen zijn de volgende mogelijke maatregelen geïnventariseerd:

Maatregelen vanwege de knip in het verzorgingsgebiedOntheffingen voor de 2e buis Heinenoordtunnel voor spoedzorgNachtinzet rapid responder RAV voor huisartsenpostExtra
Maatregelen om minder verkeersbewegingen te hebbenThuiswerken bij geen patiëntcontactCommunicatie naar patiënten en bezoekersExtra bevoorrading vóór de werkzaamhedenUitstel renovatiewerkzaamheden in zorginstellingen
Maatregelen voor verplaatsen zorgverleners naar patiëntVisites huisarts in stedelijke omgeving per fietsRetourritten ALS ambu met signalen(Retour)ritten zorgambu over vluchtstrook (geen signalen)
Maatregelen voor transport/reizen patiënten naar zorginstellingVaker overwegen ‘consult op afstand’ door huisarts/HAP en ziekenhuisZiekenhuizen afspraken met kwetsbare patiënten buiten de spits laten plannenPatiënten HW informeren over dienstapotheek DordrechtBeoordeling door verloskundige van cliënten in 2e lijn en evt. begeleiding naar ziekenhuis
Maatregelen voor woon-werkverkeer zorgpersoneelRoosteren rekening houdend met woonplaats/reistijdPersoneel informeren over extra OV-verbindingen(Clusteren diensten met) overnachtingsplaats voor zorgpersoneelVervoer van/naar veerpont naast Haringvlietbrug
Overige maatregelen in de bedrijfsvoeringExtra ambulanceparaatheidInroosteren extra zorgpersoneel i.v.m. langeEerder vervangend personeel voor zomer wervenGebruik kraamkamers voor 1e lijns bevallingen

5.     Gezamenlijke regionale maatregelen binnen de zorg

Welke maatregelen worden in gezamenlijkheid genomen binnen het doelgroepenoverleg Zorg?

Binnen het speciaal voor deze werkzaamheden ingestelde ‘doelgroepenoverleg Zorg’ wordt de voorbereiding van de zorg afgestemd met Rijkswaterstaat en op de maatregelen binnen de veiligheidskolom/andere hulpdiensten. Ook worden afspraken gemaakt over compensatie voor maatregelen van individuele instellingen. De volgende gezamenlijke, regionale maatregelen zijn op dit moment voorzien:

 • Ontheffingen de 2e tunnelbuis Heinenoordtunnel voor spoedzorg
 • Ontsluiting van actuele verkeersinformatie voor de zorg
 • Monitoring van de situatie in de zorg en afstemming binnen de zorg in een bovenregionaal ‘Tactisch Team Zorg’

Verder wordt nog gesproken over mogelijke maatregelen:

 • Extra transportcapaciteit van de Mobile Intensive Care Unit (MICU)
 • Ambulancehelikopter

Hierover moet nog een definitief besluit worden genomen binnen het ROAZ.

6.     Hulpmiddelen voor zorginstellingen

Zijn er tools voor communicatie naar mijn personeel en cliënten?

Ja, op https://open.rws.nl/overige-publicaties/2022/toolkit-renovatie-haringvlietbrug/ is een hele toolkit te vinden met o.a. kaartjes, posters en voorbeeldbrieven voor personeel en cliënten.

Zijn er tools voor mobiliteit van zorgpersoneel?

Zuid-Holland Bereikbaar en het Brabants Mobiliteitsnetwerk helpen werkgevers met meer dan 100 werknemers met o.a. mobiliteitsscans en onderzoek naar woon-werkverkeer. Dat is ook te gebruiken in het kader van deze en toekomstige wegwerkzaamheden. Zie voor meer informatie www.zuidhollandbereikbaar.nl en www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl/mobiliteitsindex/. Binnen de Hoeksche Waard kunt u ook terecht bij https://samenbereikbaar.nl/gebieden/hoeksche-waard/. In Zeeland is er niet een vergelijkbaar mobiliteitsnetwerk.

7.     Kosten

Kan ik als zorginstelling/zorgaanbieder kosten verhalen op Rijkswaterstaat?

Via het speciaal ingestelde ‘doelgroepenoverleg Zorg’ (van ROAZ Zuidwest-Nederland en Netwerk Acute Zorg Brabant) is geïnventariseerd voor welke maatregelen zorgpartijen een verzoek tot compensatie willen indienen. Dit gezamenlijke overzicht wordt op 1 februari 2023 aangeboden aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zal daarna aangeven voor welke kosten compensatie wordt geboden. Het doelgroepenoverleg Zorg en Rijkswaterstaat stemmen daarover nader af. Nadere informatie volgt zodra beschikbaar.

gepubliceerd op: 1 februari 2023