Visitatie Erasmus MC 

Het Erasmus MC is aangewezen als één van de elf traumacentra in Nederland voor de regio Zuidwest-Nederland. Als traumacentrum heeft het Erasmus MC een coördinerende taak met betrekking tot de organisatie van de traumazorg in de regio (uitgevoerd door het Traumacentrum ZWN). Daarnaast heeft het Erasmus MC natuurlijk ook een belangrijke taak bij de opvang en behandeling van de (multi)traumapatiënten welke plaatsvindt op de SEH en daarna in de kliniek.

Op vrijdag 15 december 2023 is het Erasmus MC en het bijbehorend traumacentrum gevisiteerd op de traumazorg aan de hand van de levelcriteria van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT). Vanuit het Landelijk Netwerk Acute Zorg kwam de commissie op bezoek om te horen hoe wij de traumazorg, landelijke traumaregistratie (LTR) en het netwerkbureau georganiseerd hebben. Aan het einde van de dag gaf de visitatiecommissie ons complimenten over de rol die wij als netwerkbureau oppakken, de organisatie van de traumaregistratie en de ‘ronde langs de velden’ die worden georganiseerd werden positief ontvangen. Daarnaast gaf de commissie ons terug dat het bureau laagdrempelig te benaderen is en klaar staat voor de regio, iets dat wij met het hele team ook graag uitstralen! Over een aantal weken volgt het definitieve visitatieverslag waarin ook de verbeterpunten worden beschreven.

gepubliceerd op: 21 december 2023