Vervolg ROAZ-plan

Categorie: Regionaal

Vanuit het stafbureau ROAZ werken we nauw samen met alle belanghebbenden in de regio om het ROAZ-plan van de tekentafel naar de praktijk te brengen. Onze eerste stap is het prioriteren van activiteiten uit het ROAZ-plan ZWN, waarbij we ze groeperen volgens de vier thema’s van Koers 2030. Daarnaast voegen we een vijfde thema toe: acute GGZ. Voorbeelden van geprioriteerde activiteiten vanuit ons stafbureau zijn onder andere het bevorderen van digitale gegevensuitwisseling in de keten, het opstellen van een ontwikkelagenda voor spoedpleinen, en het transformeren van zorgaanbod via de Huisartsenposten Zuidwest-Nederland.

Het prioriteringsvoorstel wordt de komende tijd verder afgestemd met de aangesloten acute zorgpartners en de IZA-tafels in de zorgkantoorregio’s binnen ROAZ ZWN. Niet alle activiteiten worden door het stafbureau ROAZ opgepakt; we vragen alle ketenpartners om ook prioriteiten te stellen voor activiteiten in hun eigen regio. De bestuurders zijn per e-mail verzocht om uiterlijk 29 maart een overzicht te verstrekken van activiteiten die in het ROAZ-plan zijn opgenomen (ongeveer 5 tot 10 activiteiten) die zijzelf of in samenwerking met ketenpartners met prioriteit gaan oppakken. Deze activiteiten zullen we vergelijken met de geprioriteerde activiteiten vanuit ons stafbureau om synergie in de uitvoering te waarborgen.

Voor de uitvoering van de verschillende activiteiten binnen de diverse thema’s maken we zoveel mogelijk gebruik van de bestaande bestuurlijke overlegstructuren. We stellen een voorstel op voor overlegstructuren ter uitvoering van het ROAZ-plan, waarbij ook de verbinding met de IZA-thematafels wordt gelegd. Het vervolg van het ROAZ-plan wordt vertaald in een Herijkte Koers 2030, die we op 16 april ter consultatie voorleggen aan het algemeen bestuur ROAZ.

gepubliceerd op: 11 maart 2024