Vaccinaties in de regio Zuidwest-Nederland

Eind maart hebben de eerste vaccinaties in onze regio plaatsgevonden in ziekenhuizen voor patiënten binnen de medisch geprioriteerde doelgroepen.

Het betreft hier:

  • Patiënten met een hematologische maligniteit/aandoening leidend tot zeer ernstige immunosuppressief en die hiervoor in het afgelopen jaar onder controle zijn bij een hematoloog;
  • Patiënten met ernstig nierfalen (dialyse of voorbereiding voor dialyse);
  • Patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie en ernstig immuun gecompromitteerd + patiënten die hiervoor op de wachtlijst staan;
  • Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis (primaire immuundeficiëntie)
  • patiënten met neurologische aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is.

Selectieproces

Het RIVM heeft via de FMS en de betreffende wetenschappelijke verenigingen een aantal medisch specialisten benaderd, die bovenstaande patiëntengroepen behandelen. Zij werden verzocht om het COVID-19 prioriteringsadvies van de Gezondheidsraad te vertalen naar zorgvuldige selectiecriteria. De brede terminologie uit de beide meta-analyses moest namelijk worden vertaald naar toepasbare selectiecriteria in de praktijk op basis van een sterk verhoogd risico voor ernstige COVID-19 en sterfte, met meenemen van het gegeven dat er nog altijd beperkte vaccinhoeveelheden beschikbaar zijn.

Vaststellen van deze selectiecriteria van de verschillende geprioriteerde risicogroepen is belegd bij de behandelende medisch specialisten, vanwege hun inzicht in patiëntkarakteristieken, diagnostiek en behandeling. De medisch specialisten hebben de vertaalslag op zorgvuldige wijze binnen de beroepsgroepen gemaakt en per beroepsgroep de optimale identificatiestrategie gedefinieerd via DBC-codes en/of registratielijsten, o.a. via de wachtlijst voor transplantatie of de bestanden van de Centra Voor Thuisbeademing. Verder is als criterium bepaald dat geselecteerde patiënten nog een actief probleem moeten hebben, geïndiceerd doordat zij in de afgelopen 18 maanden (vanaf 01-09-2019) onder behandeling zijn of tenminste 1 keer op controle in het ziekenhuis zijn geweest bij de betreffende medisch specialist. De selectie van patiënten is ongeacht de woonplaats geweest, ook indien patiënt over de Nederlandse grens woont. Tijdens de selectie liep de vaccinatie via de GGD voor de ouderen door. Daarom is gekozen alleen patiënten van 18 tot en met 74 jaar, d.w.z. geboren tussen 01-01-1947 en 28-02-2003, voor vaccinatie in het hoog risico-traject te selecteren. Patiënten ouder dan 74 jaar zullen òf al gevaccineerd zijn òf zullen bijna gelijktijdig met dit traject een uitnodiging van de GGD ontvangen voor vaccinatie.

Vaccinaties zorgpersoneel

Op 24 maart jl. werd bekend gemaakt dat er 39.500 AstraZeneca vaccins beschikbaar zouden komen voor het zorgpersoneel in de ziekenhuizen. Helaas werd er op 2 april, vanaf 16:30 uur een tijdelijk stop op het gebruik van AstraZeneca bij personen jonger dan geboortejaar 1960 aangekondigd door de minister. Half april zijn er 35.000 Janssen vaccins beschikbaar gekomen voor het acute zorgpersoneel. Op 4 en 6 mei zijn nog aanvullende leveringen (Moderna en Janssen) gekomen om het overige zorgpersoneel te vaccineren.

Grootschalig vaccineren

Medio mei verwachten het RIVM en VWS te kunnen starten met het grootschalig vaccineren van de Nederlandse bevolking tussen de 18 en 60 jaar. Naar verwachting worden er dan 2,5 miljoen mensen gevaccineerd. Indien er in Nederland meer vaccins binnenkomen dan de GGD (met hulp van de huisartsen) kunnen wegzetten, gaan de ziekenhuizen helpen. Dit om het vaccineren zo spoedig mogelijk te laten verlopen. De voorbereiding voor het grootschaling vaccineren van de Nederlandse bevolking tussen de 18 en 60 jaar zijn daarom gestart. Ook in onze regio zijn de voorbereidingen gestart. Zoals het het inventariseren van de mogelijkheden om grootschalig prik-events te organiseren in verschillende ziekenhuizen. De eerste inventarisatie hiervan is eind april aangeleverd aan het RIVM. Of de ziekenhuizen ook daadwerkelijk worden ingezet hangt vooral af van de levering van vaccins.

gepubliceerd op: 6 mei 2021