Update vanuit het RCPS

Categorie: Regionaal

De daling van het aantal met COVID-19 besmette patiënten op de IC’s en in de klinieken zet gestaag door. Dat is goed nieuws en tegelijkertijd doen we een oproep aan alle ziekenhuizen in onze zorgregio om de huidige beddencapaciteit dagelijks door te blijven geven via www.zorg-capaciteit.nl Deze data is onmisbaar! Alleen zo kunnen we vroegtijdig een tweede piek in de COVID-19 besmettingen waarnemen en hier snel op anticiperen.

CHECK NICE!

We zien dat het aantal patiënten in de kliniek volgens NICE hoger is dan het aantal bedden wat er in de regio is. Dit heeft te maken met de registratie van de klinische patiënten in NICE. Het verzoek is daarom aan de ziekenhuizen in onze zorgregio gedaan om de klinische COVID-19 patiënten in NICE te controleren en waar nodig te veranderen.

IC-capaciteit COVID afgezet tegen de hoeveelheid COVID patiënten op de IC – week 22
Klinische capaciteit COVID afgezet tegen de hoeveelheid COVID patiënten in de kliniek – week 22

gepubliceerd op: 28 mei 2020