Update vanuit het RCPS

Categorie: Regionaal

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) is hét informatieknooppunt voor capaciteit en beschikbaarheid in de zorgregio Zuidwest-Nederland. Het RCPS is inmiddels een vast onderdeel van het stafbureau van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN).

Onderstaande grafieken geven het beeld weer vanuit de regio:

gepubliceerd op: 14 mei 2020