Update nieuw dataplatform Landelijke Traumaregistratie

Categorie: Regionaal

De Dutch Hospital Data (DHD) is de nieuwe beheerder van de gegevens van de Landelijke Traumaregistratie en de implementatie hiervan is in volle gang. De benodigde documenten voor het overzetten van de gegevens uit HiX naar de database zijn naar alle ziekenhuizen in de regio verstuurd. Alle ziekenhuizen zijn gevraagd een Gegevensuitwisselingsovereenkomst te tekenen en de datamanagers van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland te machtigen om de regionale database te mogen beheren. Ook worden de ICT’s benaderd voor de installatie van de juiste applicaties, zoals de Privacy Verzend Module, om zodoende de privacy van de trauma patiënten te waarborgen. Voor het Erasmus MC zijn deze stappen doorlopen en is een eerste test met data uitgevoerd, met succes. Wij hopen dat de andere ziekenhuizen ook snel kunnen aansluiten, zodat we alle gegevens, die nu in HiX zijn geregistreerd, kunnen overhalen naar de DHD-database. In het nieuwe jaar zullen we druk zijn met het valideren van de gegevens over 2024. Ook gaat er in 2024 een dashboard beschikbaar komen. Ten aanzien van deze ontwikkelingen zullen we u op de hoogte houden.

gepubliceerd op: 21 december 2023