Update Met spoed beschikbaar

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

Vanuit de regio zijn wederom mooie stappen gezet binnen het programma Met spoed beschikbaar. Een effectieve samenwerking in de regio en goede begeleiding vanuit het landelijke programma blijkt een succesformule. Wij hebben vertrouwen dat de enorme inzet gaat leiden tot de beoogde verbetering van de digitalisering in de acute zorg!

Eerste koploperproject van start

Taart voor onze regio van het programma Met spoed beschikbaar! Nieuwsgierig naar dit feestelijke moment en de insteek van het eerste koploperproject? Lees dan dit nieuwsbericht. Ambulance Rotterdam-Rijnmond en de Spoedeisende hulpen (SEH) van het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC gaan aan de slag om de onderlinge digitale gegevensuitwisseling te verbeteren. Onder begeleiding van het ROAZ Zuidwest-Nederland hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden om te komen tot regionale werkafspraken. Het mooie is dat meteen alle ziekenhuizen en de ambulancevoorzieningen in onze regio hieraan deelnemen. Nictiz heeft ondertussen de berichtgeving voor de digitale overdracht tussen ambulance en SEH bijgewerkt. Benieuwd wat er is veranderd door de upgrade? Lees dan dit nieuwsbericht. Het is aan de ICT-leveranciers Topicus en ChipSoft in samenwerking met een ICT-afvaardiging van de koplopers om te zorgen voor de technische realisatie van de nieuwe berichten.

Gebruikers betrokken bij toekomstige werkproces gegevensuitwisseling

Aan de werkgroep zorgprocessen & werkafspraken de taak om het huidige en toekomstige werkproces van de gegevensuitwisseling in kaart te brengen. In de toekomst worden bijvoorbeeld de rit- en patiëntgegevens vanuit de ambulance digitaal verstuurd naar de SEH waardoor de zorgverleners zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de patiënt. Werkafspraken gaan onder andere over welke gegevens in eerste instantie worden verstuurd en welke op een later moment in het zorgpad van de patiënt verstuurd worden. Uiteraard worden de gebruikers hier nauw bij betrokken zodat de nieuwe manier van werken en werkafspraken goed aansluit bij de praktijk. Tevens worden de lessons learned continu gedeeld met het landelijke programma zodat de gerealiseerde uitwisseling ook bij andere zorgaanbieders door Nederland uitgerold kan worden. 

Aanvragen twee koploperprojecten ingediend

De betrokkenen bij de andere twee mogelijke koploperprojecten hebben ook zeker niet stilgezeten! De gesprekken voor het koploperproject Ambulancedienst en SEH Zuid-Holland Zuid lopen. En de aanvraag voor het koploperproject Huisartsenposten Rijnmond en Meldkamer Rotterdam-Rijnmond, samen met de leveranciers AZN en Topicus is ingediend. Dit betekent dat binnenkort een aanmeldsessie wordt georganiseerd waar commitment wordt gevraagd aan de deelnemers op de scope, planning en deelname aan het koploperproject. Hier volgt dus snel meer nieuws over!


gepubliceerd op: 6 mei 2021