Update LPZ Kindergeneeskunde

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

De drukte op de kinderafdelingen kan enorm pieken door onder andere het RS-virus. Tijdens deze drukte zijn overplaatsingen naar andere ziekenhuizen in de regio of zelfs daarbuiten nodig om de zorg aan elk kind te kunnen bieden. De regionale opnamecoördinatoren verzoeken alle kinderafdelingen in de regio Zuidwest-Nederland (ZWN) meerdere keren per dag om de beschikbare capaciteiten aan te leveren. De zoektocht naar een beschikbaar bed neemt hierdoor veel tijd in beslag. Om dit proces te vereenvoudigen en om real-time inzicht te krijgen in het beschikbaar aantal bedden, gaan we dit proces automatiseren in het LPZ .

Het LPZ is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier van ieder ziekenhuis in de regio. Om de vijf minuten kijkt LPZ of een bed bezet is of niet. De lege bedden worden in LPZ weergegeven als beschikbare capaciteit.

Goedkeuring en afstemming

In februari 2022 heeft de expertisegroep Kindergeneeskunde van ROAZ ZWN haar goedkeuring gegeven om het LPZ voor de kindergeneeskunde in te richten. De adviseurs van het ROAZ hebben samen met de kinderartsen de capaciteiten per kinderafdeling in kaart gebracht en er is een voorstel gemaakt over welke beddencapaciteit zichtbaar wordt in LPZ. Hierbij hoort ook de IC kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis. Zij verplaatsen regelmatig kinderen, die niet meer IC-behoeftig zijn, naar de perifere ziekenhuizen.

Momenteel vindt er afstemming plaats met LPZ om de nieuwe labels voor de kindergeneeskunde toe te voegen. In de maanden mei en juni zullen alle bedden op de kinderafdelingen in LPZ gelabeld worden en worden er regionale werkafspraken gemaakt over hoe om te gaan met LPZ en de beschikbare capaciteiten.

Begin van de zomer real-time inzicht

Wij verwachten dat de kinderartsen en opnamecoördinatoren begin van de zomer gebruik kunnen maken van het real-time inzicht in de beschikbare capaciteiten van de kinderafdelingen in onze regio.

gepubliceerd op: 19 mei 2022