Uitgelicht

Franciscus Gasthuis en Vlietland pakt capaciteitsproblemen aan m.b.v. ROAZ-menukaart geboortezorg

Binnen het programma Wensen en Grenzen (met als opdrachtgever ROAZ ZWN) buigt themagroep 1 zich met meerdere ketenpartners over de inhoud van geboortezorg. Gezamenlijk wordt gekeken hoe we betere inzet van de beschikbare capaciteit kunnen organiseren. Hiervoor kan o.a. de ROAZ-menukaart geboortezorg worden ingezet om bestaande protocollen te optimaliseren.

Vanaf maandag 26 juni is het Franciscus Gasthuis en Vlietland gestart met een nieuw zorgpad electieve sectio volgens ERAC waarin o.a. versneld ontslag is opgenomen.

Redenen om dit protocol te optimaliseren waren:

  • De sectio is de meest uitgevoerde operatie in de gynaecologie in het Franciscus Gasthuis en Vlietland.
  • Het aantal uitgevoerde sectio’s, de ligduur en het optreden van complicaties hebben daarmee grote invloed op de opname capaciteit van de afdeling en de in opzet niet operatieve verloskunde
  • Eveneens is de patiënttevredenheid een functie van ligduur en het optreden van postoperatieve complicaties.
  • Zomer 2022: De aanhoudend hoge werkdruk en een geboortegolf leiden tot hoge druk op de capaciteit in de geboortezorg in de regio.

Voor meer informatie over deze geoptimaliseerde en innovatieve aanpak kunt u terecht bij Andrea Krielen, Zorgmanager vrouw – en geboortezorg, Franciscus Gasthuis en Vlietland via 010-4616409 of A.Krielen@Franciscus.nl.

gepubliceerd op: 6 juli 2023