Uitgelicht

Opnieuw stijgende lijn naleving handhygiëne in regionale zieken­huizen

Van september tot en met december 2022 hebben de handhygiëne observaties voor Handen uit de Mouwen weer plaatsgevonden. Tijdens deze najaarsronde hebben alle 13 ziekenhuizen in de IP&ABR Zorgnetwerk regio Zuidwest-Nederland deelgenomen.

Afgelopen jaren bleef de gemiddelde compliance van alle 13 ziekenhuizen net onder 70% (67,4%; 68,1% en 69,2%). Tijdens de meest recente meting is dit ruim overtroffen en is er een gemiddelde compliance van 76,4% behaald. Een erg mooi resultaat! Ook bij alle 5 WHO-momenten is een stijging te zien. De resultaten zijn gedeeld met de ziekenhuizen en tevens besproken in het projectleidersoverleg HUM. Ben je nieuwsgierig hoe jouw afdeling of ziekenhuis heeft gescoord? Neem dan contact op met de projectleider HUM van jouw ziekenhuis of stuur ons een mailtje.

Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen voor de volgende observatieronde, deze zal medio maart starten. Observaties op de polikliniek zijn dit jaar nieuw aan het programma toegevoegd. De eerste metingen op de poliklinieken zullen tegelijkertijd met de metingen op de verpleegafdelingen lopen.

Save the date: kennis- en netwerkdag IP&ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland 8 juni 2023

Op 8 juni 2023 organiseert het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland vanaf 15.30 uur een netwerkmiddag en -avond voor alle betrokken zorgprofessionals bij infectiepreventie (IP) en antibioticaresistentie (ABR) binnen regio Zuidwest Nederland.

Tijdens de netwerkdag zullen verschillende thema’s aan bod komen, waaronder gedragsverandering en ethiek.

Voor verschillende beroepsgroepen wordt accreditatie aangevraagd. Schrijf de datum alvast in je agenda!
Heb je nog suggesties voor de kennis- en netwerkdag? Stuur ons dan een e-mail via abr.zwn@erasmusmc.nl.

Artikel gepubliceerd! ‘Comparing health status after major trauma across different levels of trauma care’

Een artikel waar over de kwaliteit van leven van mensen die een ernstig ongeval hebben gehad is gepubliceerd en online terug te vinden.

In deze paper worden ziekenhuizen vergelijken met een bepaald level van zorg waar multitraumapatiënten worden opgevangen, met als uitkomstmaat door de patiënt gerapporteerde kwaliteit van leven 1 en 2 jaar na het ongeval. Een mooie samenwerking van onze collega’s met het traumanetwerk Brabant!

gepubliceerd op: 1 februari 2023