Uitgelicht

World Antimicrobial Awareness Week: 18 t/m 24 november 2022

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem in de zorgsector én daarbuiten. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Als gevolg daarvan worden eenvoudig te genezen ziektes en infecties, zoals blaasontsteking, opeens levensbedreigend. Dit vormt een groot gevaar voor de volksgezondheid.  

De World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) wordt jaarlijks wereldwijd door de WHO georganiseerd om kennis en bewustwording over resistentie vergroten. Ook in Nederland doen we hieraan mee. Van 18 t/m 24 november organiseren de tien Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (ABR) de World Antimicrobial Awareness Week, met als centraal thema: antibioticaresistentie. Regionaal en landelijk organiseren de netwerken allerlei activiteiten rondom dit thema. Deze activiteiten zijn bedoeld voor professionals uit de gehele zorgsector, van artsen tot thuiszorgmedewerkers. Zo dringen we samen de verspreiding van antibioticaresistentie terug.  

Lees hier meer over deelname en het voorlopige programma.

RODIN symposium

Het RODIN symposium vindt plaats op dinsdag 22 november van 16:00 – 20:30 uur tijdens de World Antimicrobial Awareness Week.

Het symposium is ook online te volgen, u dient zich hiervoor op een andere wijze aan te melden via www.abrweek.nl.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het fysiek bijwonen van de bijeenkomst. De bijeenkomst, waar accrediatie voor is aangevraagd, is kosteloos te volgen.


Integraal Zorgakkoord: ‘Samen werken aan gezonde zorg’

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. 


Kamerbrief over beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

Deze brief bevat de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg.

gepubliceerd op: 4 oktober 2022