Uitgelicht

Bezoekt u binnenkort het Traumacentrum ZWN of het Erasmus MC?

Hou dan rekening met wegwerkzaamheden (en extra reistijd) van 16 juli t/m 16 oktober op de Westzeedijk, ook nabij de parkeeergarage aan de Westzeedijk.

Tramsporen en asfalt

Gedurende de werkzaamheden vernieuwt de RET de tramsporen op de kruising Vasteland – Westzeedijk – Scheeptimmermanslaan. De gemeente Rotterdam vervangt gedurende die periode het asfalt op de noordelijke rijbanen van de Westzeedijk, vanaf de kruising Vasteland tot aan het Drooglever Fortuynplein.

Doorstroming

Tevens verbetert de gemeente de veiligheid en doorstroming voor fietsers en voetgangers op de kruising Vasteland – Westzeedijk en wordt de gehele verkeersregelinstallatie op de kruising vernieuwd. Evides vervangt tijdens de werkzaamheden een waterleiding die de trambaan op de Westersingel kruist.

Actuele info

Doordat het werk in verschillende fases plaats vindt, kunnen omleidingen veranderen. Check daarom voor vertrek de meest actuele informatie op de website van de RET en de gemeente Rotterdam. De links naar de info van de gemeente Rotterdam zullen we later nog publiceren zodra ze online staan. U kunt wel al de RET Realtime app downloaden en voor de meest actuele info over omleidingen de site van Rotterdam Onderweg raadplegen.

Borden en bewegwijzering

De gemeente geeft middels bewegwijzering de alternatieve route aan voor automobilisten. Voor voertuigen afkomstig vanaf het Drooglever Fortuynplein richting het logistiek centrum, geldt een hoogtebeperking van maximaal 3.90 meter hoog.

Updates en extra informatie zijn te vinden op de website van de RET  en Gemeente Rotterdam.

gepubliceerd op: 7 juli 2022