Traumazorg in Zuidwest-Nederland ten tijde van een pandemie

Eind 2019 werd de wereld opgeschud door de introductie van een pandemisch virus. De meeste van ons kunnen zich nog scherp herinneren hoe COVID-19 zich eind februari 2020 in Nederland liet zien en nog een tijdje zou blijven…

Traumazorg heeft zich in 2020 moeten aanpassen, maar kon ook doorgang vinden, ondanks verhoogde druk prehospitaal, in ziekenhuizen en nazorgtrajecten. De gehele traumazorgketen heeft hiermee een enorme inspanning geleverd. Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland is doorgegaan met één van haar basistaken; de traumaregistratie van traumaregio Zuidwest-Nederland.

In Figuur 1 ziet u hoe de COVID-19 bezetting in de ziekenhuizen in traumaregio Zuidwest-Nederland zich verhoudt ten opzichte van het aantal opgenomen traumapatiënten. Duidelijk zichtbaar is een daling van opnames bij een piek in COVID-19 bezetting tijdens de eerste en tweede COVID-19-golf. In de interepidemische periode zien we een duidelijke toename in traumaregistraties.

Figuur 1

De verdere analyse is opgedeeld in drie periodes: golf I tussen opening en waakvlamstand van het Landelijke Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) van 27 maart tot en met 10 mei, de interepidemische periode tussen 11 mei en de heropening van het LCPS op 23 september, en golf II opvolgende tot het einde van het kalenderjaar. Voor verdere verdieping vindt u hier de volledige rapportage met alle tabellen en extra tekst.

gepubliceerd op: 25 november 2021