Toekomstbestendige regionale geboortezorg

Categorie: Regionaal

Update thema’s programma Wensen & Grenzen

De eerste twee thema’s zijn van start gegaan: thema 1 ‘Inhoud van geboortezorg’ en thema 2 ‘Medewerker essentieel’. Deelnemers vanuit alle subregio’s en disciplines zijn onder leiding van kwartiermaker Roos Mesman en vicevoorzitters Leonoor van Eerden (gynaecoloog, Maasstad Ziekenhuis) en Geraldine Aben (manager in het Maasstad Ziekenhuis) aan de slag gegaan met de aanpak van de thema’s. Hierbij zijn concrete ideeën en goede voorbeelden gedeeld en mooie discussies gevoerd over urgentie en uitdagingen als je iets wilt veranderen. Resultaat is een aanscherping van de eigen opdracht: doelen, beoogde resultaten, acties en planning. Deze voorstellen worden vervolgens voorgelegd aan alle VSV’s/IGO en de expertisegroep geboortezorg. Dank aan alle deelnemers voor hun actieve inbreng en we kijken uit naar een mooi vervolg!

Themagroep 1-18 april 2023 & Themagroep 2 – 21 april 2023

Update ‘Ronde door de regio’

In maart en april hebben plezierige en inspirerende ‘ronde door de regio’-gesprekken plaatsgevonden bij VSV Dordrecht e.o., IGO Zuid aan Zee en VSV Franciscus Gasthuis & Vlietland. Met een brede vertegenwoordiging is van gedachten gewisseld over de lokale situatie, de regionale samenwerking en de gezamenlijk koers via het programma Wensen & Grenzen. Het streven is om vóór de zomervakantie alle VSV’s/IGO in de regio te hebben bezocht. De resultaten worden meegenomen in de aanpak van de thema’s en het programma, het regiobeeld en de regioplannen.

Vooruitblik

Etappe 1 van het programma Wensen & Grenzen (verkennen & opstart) wordt afgesloten met een regionale bijeenkomst op 22 juni 2023. Hierbij wordt ook de aftrap gegeven voor etappe 2: onderzoeken en verbeteren.

Stuur een mail voor meer informatie

Voor meer informatie mailt u naar roaz@erasmusmc.nl.

gepubliceerd op: 11 mei 2023