Tijdelijke COVID-19 module in MUIZ: Meld je aan!

In onze zorgregio Zuidwest-Nederland wordt er al een paar jaar intensief samengewerkt op infectieziektenbestrijding en antibioticaresistentie. Het Meldpunt Uitbraak Infectieziekten & BRMO (MUIZ) helpt ons om inzicht te krijgen in uitbraken in zorginstellingen. In deze coronacrisis is er in MUIZ een tijdelijke COVID-19 module gemaakt. Deze is eenvoudiger van opzet en geeft een goed beeld van de huidige situatie in de verpleeg- en verzorgingstehuizen.

‘Zowel in de normale- als in de met corona besmette wereld biedt de data uit MUIZ in onze zorgregio Zuidwest-Nederland houvast in het handelen op strategisch en tactisch niveau. Het platform wordt gebruikt om uitbraken in zorginstellingen te melden en raadplegen. In deze bijzondere periode wordt MUIZ ook gebruikt door de drie veiligheidsregio’s in onze zorgregio om helder te krijgen wat er nodig is aan persoonsbeschermingsmiddelen (PBM’s) in de zorginstellingen.’

COVID-19 MODULE

‘Om nóg beter inzicht te krijgen in de huidige situatie is er in MUIZ een aparte, tijdelijke, COVID-19-module opgezet. Deze module is eenvoudiger van opzet en beter toegesneden op de huidige informatiebehoefte. Deze module, mits regelmatig ingevuld door de aangesloten zorginstellingen, geeft een actueel inzicht in testuitslagen, aantal patiënten met COVID-19, zieke medewerkers, transfers en overlijden van patiënten in de door COVID-19 gesloten afdelingen.‘

OPROEP

‘Ondanks dat er al veel verpleeg- en verzorgingstehuizen (VVT’s) in onze zorgregio zijn aangesloten bij MUIZ, zijn we nog niet tevreden. We maken pas echt het verschil als iedereen die aangesloten is ook regelmatig meldt. We begrijpen dat de werkdrukte in de zorginstellingen op dit moment hoger is dan normaal en dat registreren als een extra last wordt gezien. Tegelijkertijd doen we een oproep aan de VVT’s die al aangesloten zijn om vooral met regelmaat te blijven melden. Aan de VVT’s die we nog missen in MUIZ doen we de oproep om zich alsnog te registreren. De coronacrisis is het allerbeste voorbeeld dat samenwerken loont. We moeten niet alleen de handen ineen slaan als het gaat om capaciteit en materialen, maar ook in het delen van relevante data. Alleen zo kunnen we met elkaar de zorgcontinuïteit waarborgen. Registreren voor MUIZ kan via telefoonnummer 010-452 1175 of door een e-mail te sturen aan support@renvl.nl.’

MEER INFORMATIE

Hier kun je meer lezen over MUIZ of het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Zuidwest-Nederland

gepubliceerd op: 23 april 2020