Thema 3: Acute zorg voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen

Categorie: Landelijk, Regionaal

De in het AB ROAZ geaccordeerde publieksversie van het ROAZ-Regiobeeld+ is op 30 juni gepubliceerd op dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Naast deze publieksversie is er een beleidsarme en beleidsrijke versie per sub-regio opgeleverd door SiRM. Op 14 juli is ook het ROAZ-Regiobeeld Geboortezorg op de genoemde website gedeeld.

Op dit moment vinden de gesprekken met de tactische laag van zorgaanbieders per zorgkantoorregio plaats. In deze sessie wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen. Het beleidsrijke deel geeft daarbij indicaties voor oplossingsrichtingen, waar we met elkaar aan kunnen gaan werken en zijn een input voor het gesprek. De acute geboortezorg loopt een separaat parallel proces om van ROAZ-Regiobeeld naar ROAZ-plan te komen. Zowel bestuurlijk als tactisch is de verbinding gelegd om ervoor te zorgen dat de trajecten elkaar versterken.

Op 19 september is een extra AB ROAZ-KOERS bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt de input vanuit de regionale sessies besproken.

gepubliceerd op: 5 september 2023