Start registratie weigeringen in LPZ geboortezorgdashboard

Categorie: Regionaal

Vanaf 1 juli 2023 is het voor eerstelijnsverloskundigen mogelijk om in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) te registreren wanneer zij met een cliënt niet terecht kunnen in een (voorkeurs)ziekenhuis voor begeleiding of overdracht van een bevalling (=weigering). De eerste versie van deze functionaliteit is per 1 juli live in LPZ met het oog op de druk die de geboortezorgketen ervaart in de zomerperiode. 

In de regio Zuidwest-Nederland hebben de Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV) aangegeven komende zomer deze tool in gebruik te nemen. Door weigeringen te registeren in LPZ krijgen we inzicht in de continuïteit van de keten van de (acute)geboortezorg. In combinatie met de beddencapaciteit in LPZ en de verloskunde-stops biedt dit inzicht in het verschil tussen vraag en aanbod in de geboortezorg. Hierdoor kunnen we nog beter bepalen in hoeverre de acute geboortezorgketen in de regio onder druk staat. 

Na de zomerperiode evalueren en bespreken we de verzamelde gegevens met elkaar in de expertisegroep Geboortezorg. Door de knelpunten in de keten te analyseren en te bespreken, kunnen we kansen en mogelijkheden onderzoeken om de acute geboortezorgketen te verbeteren. 

gepubliceerd op: 3 juli 2023