Start nulmeting Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Categorie: Landelijk

Vanaf 2015 hebben elf partijen in de spoedzorgketen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, V&VN, ZN en Patiëntenfederatie Nederland) gewerkt aan de totstandkoming van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Op dit moment werken de betrokken partijen toe naar een opname van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, inclusief het implementatieplan, in het Register van het Zorginstituut. De verwachting is dat opname in het Register in 2019 plaatsvindt.

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft op welke zorg een patiënt met een acute zorgvraag kan rekenen en waar deze zorg aan moet voldoen. Het kader richt zich op de kwaliteit van de spoedzorg die zorgverleners in ketenverband leveren en heeft betrekking op de samenwerking van de schakels in de keten.

Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ’en) hebben als taak de implementatie van het Kwaliteitskader te monitoren en te faciliteren. Zodoende heeft het Dagelijks Bestuur van het ROAZ besloten om in regio Zuidwest-Nederland een nulmeting te laten uitvoeren. Vandaag zijn alle bestuurders in regio Zuidwest- Nederland hierover geïnformeerd.  Zij hebben het verzoek ontvangen om de opdracht voor de uitvoer in de organisatie uit te zetten. Samenwerkende partners hebben tot 3 juni a.s. de tijd om de nulmeting in te voeren.

In deze factsheet is meer informatie te vinden. Houdt u tevens onze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

gepubliceerd op: 22 maart 2019