Samenwerkingsafspraken huisartsen en ziekenhuizen in de regio

Het opnemen van patiënten in de ziekenhuizen alsook het uitplaatsen van patiënten uit het ziekenhuis vraagt veel van iedereen.

Vanwege de drukte in de regio zijn hieronder de regionale afspraken opgesomd als een SEH overloopt en een patiënt vanuit een huisarts niet ingestuurd kan worden.

  1. In Rotterdam Rijnmond is het nog steeds de afspraak dat een huisarts eerst het ziekenhuis belt waar de patiënt voor desbetreffende aandoening of klacht bekend is.
  2. In het geval dat een patiënt niet bekend is in een ziekenhuis, belt de huisarts eerst met het meest dichtbijzijnde ziekenhuis.
  3. Indien hier geen plek is, belt de huisarts naar twee andere ziekenhuizen.  Wanneer er dan alsnog geen plek vrij blijkt te zijn, wordt teruggevallen op het eerste ziekenhuis. De afspraak is dat het eerste ziekenhuis de patiënt dan aanneemt.

Deze afspraken zijn nodig om te voorkomen dat huisartsen niet te veel tijd kwijt zijn aan het rondbellen in de regio bij extreme drukte.

gepubliceerd op: 5 november 2020