Ronde door de regio in het kader van de evaluatie LPZ Spoed

Categorie: Regionaal

In januari hebben we een rondgang gemaakt langs Spoedeisende Hulpposten (SEH’s) en Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) alsmede de meldkamers in de regio Zuidwest-Nederland (ZWN). Met sommige instellingen hebben we digitaal overlegd. Als onderdeel van de regionale LPZ werkafspraken leverde deze evaluatie waardevolle inzichten op.

Hoe werken jullie met LPZ Spoed? Zijn er gebieden waar verbetering of aanvulling van de werkafspraken nodig is? We kijken niet alleen naar mogelijke aanscherpingen, maar willen ook inzicht krijgen in best practices. Welke waardevolle tips hebben ziekenhuizen voor elkaar?

We nodigen iedereen uit om deze informatie te delen en samen te werken aan een effectievere spoedzorg. Op donderdag 8 februari staat een werkgroep LPZ Spoed gepland om de bevindingen van deze regioronde te bespreken en constructieve feedback te geven. Op het DB van 13 februari geven we een terugkoppeling.

gepubliceerd op: 30 januari 2024